Advertisement

SHARE

ส.ป.ก. ขีดเส้น 7 วัน สั่ง “ส.ส.ปารีณา” คืนที่ดิน 682 ไร่ เนื่องจากขาดคุณสมบัติการครอบครอง ไม่ใช่เกษตรกร แต่เป็น ส.ส. และเป็นกรรมการ บริษัทฯ เบื้องต้นยังไม่แจ้งดำเนินคดี หากไม่ยินยอมคืนที่ดิน จะใช้คำสั่ง คสช. และดำเนินคดีต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (6 ธ.ค.62) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) แถลงกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หลังจากมีการตรวจสอบมานานกว่า 1 เดือน โดยพบว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือครองที่ดิน พบว่ามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่ง น.ส.ปารีณา เป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ และพบว่าบริษัทนี้ยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่

“ เราได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน เราขอสำเนา ภ.บ.ท.5 เกี่ยวกับการถือครองที่ดินจาก อบต.รางบัว และทะเบียนราษฎร ของบ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 6 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่เป็นที่ตั้งฟาร์ม เราพบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคล ในนามบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งท่านปารีณา เป็นกรรมการของบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ และเป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ และเราตรวจสอบพบว่าสถานะบริษัทยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่ ” 

ส่วนการตรวจสอบที่ดิน ของ ส.ป.ก. ราชบุรี พบว่ามีการครอบครองที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. 682 ไร่ น.ส.ปารีณา เข้าครอบครองตั้งปี 2548 – 2549 หลังจากได้รับมอบจากนายทวี ไกรคุปต์ บิดาของ น.ส.ปารีณา

  • แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่
  • แปลง No.75 เนื้อที่ประมาณ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
  • แปลง CL.424 เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ (ไม่มีผู้ถือครอง) ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
  • แปลง No.74 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่

ขณะที่ที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งส.ป.ก. ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว รวม 14 ราย 15 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 491 ไร่ (ทิศเหนือ) ที่ดินแปลงย่อยบริเวณที่ติดถนนสายจอมบึง-ชัฏป่าหวาย ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินที่ น.ส.ปารีณาฯ ถือครอง มีผู้ถือครองจำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 222 ไร่ (ด้านขวาของเส้นน้ำเงิน)

จากนั้น วันที่ 4 ธ.ค. 62 น.ส.ปารีณา มีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก. ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อ ส.ป.ก.พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ คุณสมบัติบุคคลแล้ว ปรากฎว่า นางสาวปารีณา มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) และกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิจะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ซึ่งทั้งสองสถานะนี้ จึงไม่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.

ดังนั้น ส.ป.ก. จึงดำเนินการเบื้องต้น โดยแจ้งให้ น.ส.ปารีณา คืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก. นำมาดำเนินปฏิรูปที่ดิน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

หากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว น.ส.ปารีณา ไม่ส่งคืนที่ดิน ส.ป.ก.จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

ด้านนายนภดล ตันติเมฆิน ผอ.สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดี แต่หากผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือ จึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญา กรณีป้องปัดขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบทำประโยชน์เกษตรกรรม

นอกจากนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก สั่งการให้ ส.ป.ก. ตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่อาจมีคำสั่งครอบครองไม่ถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ส.ป.ก.ได้สำรวจพื้นที่ใน จ.ราชบุรี มี 9 แปลงที่มีผืนใหญ่เกิน 500 ไร่ ที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไม่ใช่แปลงแรกในราชบุรีที่มีการตรวจสอบเรื่องถือครองไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. รับมอบที่ดินป่าเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้มา 40 ล้านไร่ และนำที่ดินมาปฏิรูปจัดสรรให้เกษตรกร เฉลี่ยปีละ 63,000 ราย พื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ต่อปี และเมื่อมอบที่ดินให้แล้วก็ต้องตามดูแล ป้องกันไม่ให้ซื้อขายเปลี่ยนมือ โดยต่อจากนี้ ส.ป.ก.จะเป็นหน่วยคุ้มครองที่ดินเกษตรกร เพราะเป็นที่ดินที่จะหล่อเลี้ยงและถือเป็นความมั่นคงทางด้านแหล่งอาหารของประเทศ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...