{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณาจารณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 32 คนร่อนแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง “การปฏิบัติตามหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน”

8 มิถุนายน 2563 เวลา 18.43 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน เผยแพร่แถลงการณ์ชื่อ “แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อกรณีของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์” ท้ายแถลงการณ์มีรายชื่ออาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กว่า 32 ชื่อ

เนื้อหาของแถลงการณ์เกี่ยวข้องกับกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ โดยกล่าวว่ากรณีดังกล่าว “ก่อให้เกิดความสงสัยและความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่ประชาชนจำนวนมากต่อชะตากรรมของบุคคลดังกล่าวและต่อบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ”

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ภาพจากเฟซบุ๊ก Wanchalearm Satsaksit

แถลงการณ์ซึ่งออกโดยสำนักกฎหมายเก่าแก่ของประเทศไทยกล่าวว่าคณาจารย์ที่ร่วมออกแถลงการณ์ฉบับนี้ มีความเห็นร่วมกันว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลายย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ” โดยรวมทั้งสิทธิในชีวิตและร่างกาย การใช้ความคิด การแสดงออก และการเปลี่ยนแปลงสังคมไปตามแนวทางที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยินยอมพร้อมใจกัน เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงในการทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีสิทธิเหล่านี้

ส่วนหนึ่งของแถลงการณ์กล่าวถึงข้อถกเถียงที่มีการกล่าวว่านายวันเฉลิมเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาและหลบหนีการดำเนินคดี ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเหล่านี้หรือไม่ โดยยืนยันว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็ตามย่อมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้น” ไม่ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีใดก็ตาม

สำหรับแถลงการณ์นี้มีข้อเรียกร้องคือ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและทันท่วงที ช่วยเหลือนายวันเฉลิม และพลเมืองคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันให้ปลอดภัยจากอันตราย โดยระบุว่ารัฐต้องสืบหาข้อเท็จจริง ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ประชาชนได้ทราบ

ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อ “เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ขั้นพื้นฐานในฐานะนิติรัฐ ” เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกด้วยว่า “ประเทศไทยมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง”

นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ลี้ภัยไทยในกัมพูชา ถูกลักพาตัวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยกลุ่มชายติดอาวุธบริเวณหน้าที่พักกลางกรุงพนมเปญ ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...