Advertisement

SHARE

จากกรณีวันนี้ (11 ธ.ค. 62) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเสียงข้างมากส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 191,200,000 บาท ฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากศาลรัฐธรรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คน ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ไม่กำหนดปี)

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน ประกอบด้วย 

 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พ้นสภาพ ส.ส.)
 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล
 3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
 4. ชำนาญ จันทร์เรือง
 5. พล.ท.พงศกร รอดชมภู
 6. รณวิต หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 7. พรรณิการ์ วานิช
 8. ไกลก้อง ไวทยการ
 9. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 10. สุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 11. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
 12. สุรชัย ศรีสารคาม
 13. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
 14. ชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 15. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...