Advertisement

SHARE

คาดการณ์โควิด-19 ระลอกสอง เกิดล็อกดาวน์ 3 กรณีกระทบ GDP หดตัวอีก 0.1-0.4% คาดดีที่สุดล็อกสมุทรสาครกด GDP ติดลบแค่ -6.6% แต่หากล็อกดาวน์ทั้งประเทศกด GDP -6.9% ประเมินหากควบคุมได้ใน 4 สัปดาห์ไม่กระทบประมาณการณ์ปี 2564

คาดล็อกดาวน์สมุทรสาคร กด GDP เหลือ -6.6%

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เปิดเผยคาดการณ์เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 ว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์รอบที่ 2 ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ฝ่ายวิจัยของบริษัทฯ จึงคาดว่า GDP โดยรวมของปี 2563 จะลดลงอีกราว 0.1-0.4% จากคาดการณ์เดิมที่ -6.5%

โดยความแตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่การล็อกดาวน์ โดยให้น้ำหนักกับการเกิดกรณีล็อกดาวน์ Base Case เฉพาะจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด GDP -6.6% นอกจากนั้น ยังได้คาดการณ์อีก 2 กรณีได้แก่ กรณีล็อกดาวน์เฉพาะบางจังหวัดและกรณีล็อกดาวน์ทั้งประเทศ -6.7% และ -6.9% ตามลำดับ

ในส่วนของปี 2564 ฝ่ายวิจัยคาดการเติบโตของ GDP ว่าจะขยายตัว 4.1% เทียบกับปี 2563 โดยประเมินว่าหากควบคุมโควิด-19 ได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ และไม่เกิดกรณีการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจมากเหมือนช่วงต้นปี 2563 จะไม่กระทบประมาณการปี 2564 โดยยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...