Advertisement

SHARE

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2562

เนื้อหาสำคัญคือ การปรับปรุงระเบียบเดิมเพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากฯ เกินราคามีหลักเกณฑ์ และกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับ ดังนี้

กำหนดให้การจ่ายเงินรางวัลนำจับเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว โดยผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท ขอรับได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยจะต้องมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่จับกุม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมจะได้เงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละสองพันบาท

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...