{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จุรินทร์-เฉลิมชัย จับมือ ออกมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 เคาะมาตรการสร้างความมั่นใจผู้บริโภคและการส่งออก พร้อมเพิ่มการรับซื้อกุ้ง 1,600 ตันต่อเดือนช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง

วันที่ 30 ธ.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงานเชื่อมโยงกระตุ้นการซื้อกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรเน้นมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้างแม็คโครสาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี และตรวจเยี่ยมการรณรงค์บริโภคกุ้งของสมาคมภัตตาคารไทย ตามโครงการ 50 บาท 200,000 จาน “เมนูกุ้งทำอะไรก็อร่อย จ่ายน้อยอร่อยคำโต”

นายจุรินทร์ ระบุว่า ทุกฝ่ายโดยผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดโควิด-19 ในข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การวัดอุณหภูมิ การปฎิบัติงานที่สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask การสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และนอกจากนั้นในกระบวนการผลิตผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มต้องขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐานจากกรมประมง ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกสัตว์น้ำต้องตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะปฎิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรในฟาร์ม ส่วนชาวประมงและเรือประมงต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงตามมาตรตราการ และต้องมีการสุ่มตรวจทุกระยะ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฎิบัติที่ดีในการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

ขณะที่รายงานข่าว กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยัง ใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้โมเดิร์นเทรด เช่น แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้ ฟูดแลนด์ วิลล่ามาเก็ต เดอะมอลล์ ตลาดกลาง ตลาดไท ตลาดสด ร่วมกันรับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นจากการซื้อปกติเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 400 ตัน รวมเดีอนละ 1,600 ตัน ตลอดเดือน ม.ค. 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์ตลาดสมุทรสาครจะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ได้ร่วมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบริโภคกุ้งโดยให้กรมประมงสร้างความมั่นใจโดยการสุ่มตรวจพร้อมผ่านใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ให้กับเกษตรกรฟาร์มกุ้ง โมเดิร์นเทรด-ห้างสรรพสินค้าที่รับซื้อและขายสินค้ากุ้ง ใบรับรองสำหรับสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ใบรับรองสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใบรับรองสำหรับเรือประมง นอกจากนั้นนายจุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้มีใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าอาหารส่งออกที่เคยทำข้อตกลงร่วมกัน 4 กระทรวงมาแล้วด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการบริโภคกุ้งทั้งภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปต่างประเทศด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...