Advertisement

SHARE

 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงพบว่าผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศยังคงพบการติดเชื้ออยู่ ทำให้บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นและระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ร่วมมือกับ ซีเมนส์ ประเทศไทย เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular Covid-19 Examination Unit) โดยฝีมือคนไทย

ซึ่งห้องตรวจโควิด-19 นี้ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและวางระบบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งระหว่างคนไข้และแพทย์หรือระหว่างคนไข้ด้วยกันเอง

 

นายวิสิทธิ์ พชรธนสาร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด กล่าวว่า ห้องตรวจโรคนี้ควบคุมระบบการไหลเวียนอากาศ อาศัยเทคโนโลยี Climatix IC จากซีเมนส์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขั้นสูง โครงสร้างผลิตจากวัสดุแข็งแรงคงทนได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมสาธารณสุข เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ เพราะมีขนาดเพียง 3 x 6 x 3 เมตร โดยสามารถใช้กับไฟฟ้าบ้านได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำตัวต้นแบบบริจาคให้กับองค์กรในการดำเนินการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่เสี่ยงหรือจุดผ่านแดน อาทิ สนามบิน หน้าด่านหรือจุดผ่านแดนทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานแรกที่ประสานบริจาคคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรง

นายวิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะอยู่ในการควบคุมที่ดีเพราะมีมาตรการป้องกันและวินัยการดูแลตัวเองที่เข้มงวด แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ซึ่งจุดคัดกรองผู้ป่วย อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน โรงพยาบาล โรงแรมที่พักสำหรับกักตัว หรือจุดผ่านแดนของประเทศถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการรับมือและป้องกันการกลับมาระบาดรอบสอง ดังนั้นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ คือ การสร้างจุดคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่าตู้ตรวจโควิดที่มีอยู่หลากหลายแบบในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานต่าง ๆ อาทิ การเคลื่อนย้ายทำได้ลำบาก, มีอุปกรณ์แยกย่อยหลายส่วน, มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างผู้มาตรวจด้วยกันเอง, ไม่มีห้องผู้ป่วย, วัสดุที่ใช้เก็บเชื้อทำความสะอาดยาก, ไม่มีห้องแลปเพื่อตรวจหาผลอย่างรวดเร็วในตัว, ออกแบบด้วยเครื่องปรับอากาศธรรมดาทำให้เชื้อโรคสะสม และไม่คงทนแข็งแรงพอ

 “แรกเริ่มเลยเกิดจากเราต้องการทำอะไรเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือประเทศชาติและคนไทยในยามวิกฤติ ตั้งแต่เกิดโควิดระบาดใหม่ ๆ จนถึงวันนี้ ผมและเพื่อน ๆ เห็นความท้าทายของกระบวนการคัดกรองและความเสี่ยงของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงผู้ป่วย เราพัฒนาต่อยอดไอเดียเพื่อหาทางออกแบบและผลิตห้องตรวจโรคที่มีความปลอดภัยระดับสากลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีฟังก์ชั่นและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและใช้งานได้จริง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรม Pharmaceutical และ Biotechnology บวกกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสมองกลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายดายเหมือนเราสวมเสื้อและจัดให้เข้ารูป ทำให้การพัฒนาห้องตรวจนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ตามหลักการออกแบบของ CDC สหรัฐอเมริกา (Centers of Disease Control and Prevention) โดยใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14644-3 ในระดับสากล” นายวิสิทธิ์ กล่าว

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด อธิบายการควบคุมการไหลเวียนอากาศคือหนึ่งในความท้าทายสำคัญในขั้นตอนการผลิตและวางระบบ เพราะไม่ใช่เพียงการควบคุมความดันบวกและลบเพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังต้องคำนึงถึงค่าความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน อุณหภูมิ และอากาศที่ปลอดเชื้อที่ทั้งหมดต้องถูกควบคุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเทคโนโลยี Climatix IC ของซีเมนส์ และโปรแกรมที่ถูกออกแบบสำหรับงานเฉพาะทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และติดตั้งระบบกรองอากาศเข้าและออก 3 ชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าไวรัสไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ แนวคิดการพัฒนาระบบ Modular ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่ ขั้นตอนการใช้งานและการควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทั้งภาคสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาในการผลิตประมาณ 1 เดือน

รอส คอลลอน รองประธานอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีอาคาร ธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์ ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่จนเป็นผลสำเร็จ โดยออโต้อินโฟซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับซีเมนส์มาอย่างยาวนาน เป็นผลสำเร็จ เชื่อว่าจะช่วยให้การตรวจสอบและควบคุมการไหลเวียนของสภาวะอากาศภายในตู้เป็นไปได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการใช้งานได้หลากหลาย และได้รับการพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับธุรกิจ OEMs รวมถึงการทำงานที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ภาคสนาม Climatix จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มองเห็นภาพรวมและสามารถควบคุมการตั้งค่าต่าง ๆ ตลอดจนบันทึกข้อมูลในอดีตในการใช้งานได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญคือระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้ จึงสามารถใช้แพลตฟอร์ม Climatix IC เพื่อการแสดงผลและการควบคุมแบบรีโมทได้

โดยการทำงานของเครื่องห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่ นอกจากคุณสมบัติของการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย ขั้นตอนการตรวจยังใช้เวลาน้อย โดยใน 1 ตู้เคลื่อนที่มีห้องสำหรับผู้เข้ารับการตรวจ 2 ห้อง มีแล็บตรวจ ใช้เวลาเก็บเชื้อต่อคนประมาณ 10 นาที และทันทีที่ผู้เข้ารับการตรวจเสร็จ 1 ราย จะมีการฆ่าเชื้อในบริเวณห้องที่เข้ารับการตรวจ ซึ่งสามารถควบคุมได้จากห้องที่เจ้าหน้าที่แพทย์ผู้ตรวจอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจมีเชื้อโควิด-19 และมีห้องแล็บตรวจหาเชื้อในตัว ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้สำหรับการลงทะเบียนผู้รับบริการและเชื่อมเข้ากับระบบข้อมูลของสถานพยาบาลได้เลย ซึ่งราคาของตู้เคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าครึ่ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...