{{-- --}}
Advertisement

SHARE

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดแผนงานปี 2564 มุ่งผลักดัน ‘ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้’ พร้อมพัฒนาโครงการ ‘โรงเรียนคุณภาพชุมชน’ อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงแผนงานของกระทรวงฯ ในปี พ.ศ. 2564 ว่ามีเป้าหมายที่ต้องการทำให้เป็นเรื่องจริงจัง คือ เรื่องลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ โดยต้องเร่งปรับหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน

นายณัฏฐพล กล่าวว่า การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นเรื่องที่ตน และกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งความหวังไว้ว่าต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี 2564 เช่นเดียวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งแนวทางที่ชัดเจนจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ และจะเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2565 โดยการดำเนินการทุกเรื่อง ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในอนาคต และคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องการนำครูต่างชาติเข้ามาสอนนักเรียนว่า ระยะเวลาก่อนหน้านี้ มีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าต้องอยู่กับโรคโควิด-19 อย่างไร ซึ่งทางกระทรวงฯ จะรีบผลักดันให้เกิดขึ้น รวมถึงโครงการการศึกษายกกำลังสอง ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทยมากขึ้น

สำหรับโครงการการศึกษายกกำลังสอง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellence Center (HCEC), แพลตฟอร์มทางการศึกษา หรือ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Excellence Individual Development Plan (EIDP)

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...