Advertisement

SHARE

วันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังจะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งเป็นการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิทัลครั้งแรกของประเทศไทยแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะเริ่มขายเวลา 08.30 น. วันที่ 24 มิ.ย.- วันที่ 14 ส.ค. 63 ทุกคนสามารถเข้าถึงพันธบัตรได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นครั้งแรกที่พันธบัตรออมทรัพย์มีหน่วยลงทุนขนาดเล็กเพียงหน่วยละ 1 บาท กำหนดลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท มีอายุ 3 ปี (SB236A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.70% ต่อปี

ขั้นตอนและวิธีการซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ดิจิทัล
1. ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สมัครวอลเล็ต สบม. ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือกหัวข้อ วอลเล็ต สบม. กรอกข้อมูลตามขั้นตอน
3. ผู้ที่ต้องการซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม. จะต้องเติมเงินเข้าสู่วอลเล็ต
• เลือก เติมเงิน
• บันทึกภาพ QR CODE บัญชี สบม.
• เข้า mobile banking ธนาคารที่ผู้ซื้อต้องการ
• สแกนจ่ายภาพ QR CODE ที่บันทึกไว้
• ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม.
• ไปที่หน้าวอลเล็ต สบม. เพื่อดำเนินการซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม. ตามที่ต้องการ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้พัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรด้วยวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้เห็นการซื้อขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิทัล โดยธนาคารได้ออกแบบแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายใต้โครงสร้างใหม่ เพื่อให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆกัน และมีการนำเทคโนโลยี Blokchain มาประยุกต์ออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการเงินในโลกแห่งอนาคต สำหรับวอลเล็ต สบม.นี้ ได้ออกแบบการซื้อขายพันธบัตรให้เป็นแบบรวมศูนย์ ทำให้การจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time ซึ่งผู้ขายจะมีข้อมูลผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ขณะที่ผู้ซื้อเห็นข้อมูลของเงินและพันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน และเมื่อมีการซื้อขายพันธบัตรแล้ว ข้อมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันทีไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนที่ผ่านมา
ผู้สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง การลงทะเบียน การใช้งานวอลเล็ต สบม. หรือที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5322, 5315

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...