Advertisement

SHARE

ครม.เต็มคณะ หารือออก พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน – ตัดงบทุกกระทรวง 10 % ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 7 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ โดยรัฐมนตรีทุกคนเดินทางมาเข้าประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ภายในตึกสันติไมตรี หลังนอก หลังจากก่อนหน้านี้ครม.ประชุมผ่านระบบ video conference

ในห้องประชุมครม. ตึกสันติไมตรี หลังนอก ซึ่งมีขนาดใหญ่ได้จัดเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดบุคคลไม่ให้ผู้ติดตามเข้าไปภายในห้องประชุมเพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ครม. มีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ คือ การออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ได้แก่
1.พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ หรือ ซอฟท์โลน
3.พ.ร.ก.การให้อำนาจ ธปท.ซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดไถ่ถอนเองได้

นอกจากนี้ ครม. จะหารือการนำเงินจากการตัดงบประมาณของทุกกระทรวง กระทรวงละ 10 % มาช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านโครงการต่างๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สมคิด” ปัดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 3 แจงตัดงบจากทุกกระทรวง

ธปท.เตรียมชงครม. ผ่านพ.ร.ก. 2 ฉบับให้ออกซอฟท์โลน-ซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดไถ่ถอนเองได้

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...