Advertisement

SHARE

กรมการจัดหางานเดินหน้าทำข้อตกลงร่วมสาธารณรัฐเกาหลี เตรียมส่งเสริมจ้างงานแรงงานไทยทำงานภาคการเกษตรระยะสั้น 5 เดือนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

วันที่ 3 ก.ค.2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งหารือกับประเทศคู่เจรจาขยายตลาดแรงงานหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่นิยมแรงงานไทย นอกจากไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในอุตสาหกรรมการผลิต งานเกษตร ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง ไทยยังแจ้งถึงความสนใจที่จะส่งไปทำงานเกษตรระยะสั้น 5 เดือนเพิ่มเติม ตามที่ทางการเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ที่จะทำงานตามฤดูกาล ส่วนต้องการมากเท่าไหร่ยังต้องคุยกันในเงื่อนไขของ 2 ประเทศ โดยเกาหลีใต้จะให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ แต่กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางานของไทยไม่ได้ให้อำนาจส่วนท้องถิ่นในการส่งคนไปทำงาน จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ ขณะนี้ได้ยกร่างแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างที่มีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธาน ซึ่งจะหารือและหาช่องทางที่รัดกุมและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทย

สำหรับโควตาการไปทำงานเกษตรระยะสั้น เป็นการไปทำงานตามฤดูกาลภาคเกษตรไม่มีการกำหนดโควตารายปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นและยังต้องรอดูว่าจะต้องลงนามกับท้องถิ่นใดในเกาหลี ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของแรงงานไทย เพราะการจัดส่งตามโควตารายปี จะต้องผ่านการทดสอบ ต้องมีทักษะด้านภาษา ถึงลักลอบไปทำงานมาก แต่การไปทำงานภาคเกษตรระยะสั้นไม่ต้องสอบจึงง่ายกว่า นอกจากจะช่วยเพิ่มการจ้างแรงงานไทย ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศ ยังช่วยลดการลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย หรือผีน้อย และไม่กังวลว่าคนที่ส่งไปทำงานจะไม่กลับ เพราะต้องมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก หรือต้องมีหลักประกันในการไปทำงานเพื่อป้องกันการหลบหนีนายจ้าง

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...