{{-- --}}
Advertisement

SHARE

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าฯ นราธิวาสตรวจด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก รับคนไทยกลับจากมาเลยเซียล็อตแรก 91 คน เบื้องต้นพบไข้ 1 คน ขณะที่ภาพรวมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะส่งกลับเข้าศูนย์กักกันตัว local quarantine ตามภูมิลำเนา 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ล็อตแรก (18 เม.ย.63)  จำนวน 91 คน

โดยมีการจัดทีมตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น จุดแรกเป็นจุดคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  การคัดกรองเบื้องต้น  วัดอุณหภูมิร่างกาย หลังจากนั้นทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอจะมีการซักประวัติ สอบสวนโรคว่ามีประวัติการเดินทางมาจากรัฐ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ หลังจากนั้นจะมีการแยกกลุ่มเสี่ยงตามโซนที่แบ่งสีไว้  เช่น สีแดงมาจาก พื้นที่เสี่ยงและมีการตรวจพบไข้ ส่วนสีเหลืองเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากรัฐที่มีความเสี่ยงเชื้อ COVID-19  ส่วนสีเขียวไม่มีประวัติความเสี่ยง จากนั้นจะมีการลงทะเบียนประวัติอีกครั้งและทำการส่งต่อไปศูนย์ Local Quarantine ตามภูมิลำเนาของตนเอง

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว local quarantine ทั้งจังหวัดรวม 13 อำเภอ 103 แห่ง สามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวได้ กว่า 1,600 คน ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้ง ของสถานที่กักกันนั้น ๆ รวมถึงการจัดหารถรับส่งบุคคลดังกล่าว ไปยังจุดรับของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 100 คน ต่อวัน โดยใช้รถตู้และรถสองแถว รวม 25 คันต่อวัน

ทั้งนี้มีมาตรการเพื่อควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  เข้ม โดยการจัดที่นั่งในรถเว้นระยะห่างระหว่างกัน เปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อฯ

ขณะที่ยอดล่าสุดของแรงงานไทย ที่ลงทะเบียนไว้กับสถานทูตมาเลเซียจะเดินทางเข้ามา ล็อตแรก จำนวนทั้งสิ้น 262 คน

  1. ด่านสะเดา จ.สงขลา 100 คน
  2. ด่านสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 91 คน
  3. ด่านเบตง จ.ยะลา 20 คน
  4. ด่านวังประจัน จ.สตูล  35 คน
  5. ด่านตำมะลัง  16 คน

โดยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสถานที่กักกัน local quarantine ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก รับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย  เริ่มตั้งแต่วันนี้ 18 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจัดระเบียบการเดินทางกลับวันละ 100 คน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...