Advertisement

SHARE

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ‘นิพนธ์ บุญญามณี’ ผิดมาตรา 157  ไม่จ่ายเงินซื้อรถซ่อมทาง เมื่อครั้งเป็นนายกอบจ.สงขลา เมื่อปี 56 จนถูกเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหาย พร้อมส่งศาลอาญาคดีทุจริต ถอดถอนจากตำแหน่ง

(นิพนธ์ บุญญามณี) / แฟ้มภาพ

วันที่ 7 ต.ค. 2563 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยผลการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเรื่องกล่าวหา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายก อบจ. สงขลา) ปี 2556 ละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 2 คัน งบประมาณ 51 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า การกระทำของนายนิพนธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา มีมูลความผิดฐานเป็นความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีพฤติการณ์การกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 79 ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ และไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไทม์ไลน์สำคัญ 

10 เม.ย. 2556 นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ. สงขลา ในขณะนั้น ประกาศจัดซื้อ รถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ วงเงิน 51,000,000 บาท

บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 50,850,000 บาท โดยวันที่ 31 พ.ค. 2556 อบจ.สงขลา ได้ลงนามในสัญญาซื้อรถ

28 ส.ค. 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้ามาดำรงตำแหน่ง นายก บจ.สงขลา

8 ต.ค. 2556 บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้ส่งมอบรถซ่อมบำรุงทาง จำนวน 2 คัน

9 ต.ค. 2556 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถทั้งสองคันเรียบร้อย และแจ้งให้ ปลัด อบจ.สงขลา ปฏิบัติราชการแทน นายก อบจ. รับทราบ

นายนิพนธ์ บุญญามณี ไม่ลงนาม หนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการจดทะเบียนรถ และให้ผู้ขายรถทดสอบรถเพิ่มเติม

7 ม.ค. 2557 ผู้ขายนำรถไปทดสอบเรียบร้อย

5 ก.พ. 2557 นายนิพนธ์ บุญญมณี ได้ลงนามหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกเพื่อจดทะเบียนรถ

17 ก.พ. 2557 หลังจาก อบจ.สงขลา ได้รับรถเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จึงเสนอต่อ นายนิพนธ์ บุญญามณีให้เบิกจ่ายค่ารถ แต่นายนิพนธ์ กลับละเว้นไม่จ่าย

28 มี.ค. 2557 สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 15 (สตง.) และ 5 มิ.ย. 2557 จังหวัดสงขลา ทั้งสองหน่วยงาน ได้แจ้งให้ อบจ.สงขลา ทำการเบิกจ่ายค่ารถ เพราะผู้ขายอาจฟ้องร้องทางราชการได้

นายนิพนธ์ บุญญามณี ไม่ยอมเบิกจ่ายเงิน อ้างว่า การเสนอราคาโดยไม่สุจริต

7 ก.พ. 2560 ศาลปกครองสงขลา พิพากษาให้ อบจ.สงขลา ชำระค่ารถพร้อมดอกเบี้ย 52,062,041 บาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...