Advertisement

SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่ง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอนุชา นาคาศัย เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...