{{-- --}}
Advertisement

SHARE

รัฐสภาจัดวันเด็กแบบ New Normal เปิดให้ลองเป็น ส.ส. พร้อมร่วมประชุมออนไลน์กับ ‘ชวน’

วันที่ 9 ม.ค. 2564 สำหรับบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่รัฐสภานั้น ในปีนี้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “สุจริตและซื่อสัตย์ ยืนหยัดในหน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย” ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องรู้จักหน้าที่ และยึดถือแถวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย อย่างไรก็ตาม ในทุกๆ ปีจะมีการเปิดห้องประชุมรัฐสภาให้เด็กๆ ได้เข้าไปสัมผัส นั่งเก้าอี้ของ ส.ส. รวมถึงนั่งบัลลังก์ประธานรัฐสภาด้วย แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทำให้รัฐสภาจัดกิจกรรมแบบ

New Normal โดยนายชวนเปิดโอกาสให้เด็กๆ ร่วมเป็น ส.ส. พร้อมท้้งร่วมประชุมสภาฯ กับนายชวนผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นการพิจารณาในวาระหารือแบบเดียวกับที่ ส.ส. มักจะนำปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนมาหารือในห้องประชุมสภาฯ ก่อนที่จะเริ่มการประชุม มีเด็กๆ เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ยังสามารถเลือกฉากหลังเป็นห้องประชุมรัฐสภา เพื่อให้เหมือนกับว่ากำลังอภิปรายอยู่ในห้องประชุมสภาฯ จริงๆ อีกด้วย โดยเด็กบางคนนั้นเรียกร้องให้โรงเรียนเปิดทำการสอนเร็วๆ ด้วย

ประธานรัฐสภา ให้โอวาทกับเด็กๆ และผู้ปกครองช่วงหนึ่งว่า ทุกคนควรให้ความสำคัญกับคำว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เราต้องการให้บ้านเมืองในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพราะเด็กๆ ในวันนี้คือประธานรัฐสภาหรือนักการเมืองในวันหน้า ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเอาใจใส่ ฝึกฝนให้มีความขยันหมั่นเพียร เพื่อไม่ให้เติบโตมาด้วยความอ่อนแอ ต้องสร้างเด็กๆ วันนี้ให้มีความเข้มแข็ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...