Advertisement

SHARE

อิทธิพลพายุโนอึล ส่งผลกระทบ 22 จังหวัด มีประชาชนเสียหายกว่า 1,400 ครัวเรือน  ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนอึล และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากวาตภัย และดินสไลด์ รวม 22 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง รวมทั้งหมด 77 อำเภอ 139 ตำบล 224 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,400 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (เพชรบูรณ์)

แยกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก จำนวน 17 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 31 ตำบล 73 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 807 ครัวเรือน ได้แก่ บุรีรัมย์ อำเภอดงแคน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน นครราชสีมา 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง อำเภอโชคชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอพิมาย รวม 14 ตำบล 21 หมู่บ้าน ลพบุรี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอสระโบสถ์ อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอโคกเจริญ รวม 20 ตำบล 46 หมู่บ้าน ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร รวม 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 12 จังหวัด 42 อำเภอ 66 ตำบล 94 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 222 หลัง ได้แก่ เพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน อุดรธานี อำเภอน้ำโสม รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน มุกดาหาร 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอคะชะอี อำเภอดงหลวง และอำเภอหนองสูง รวม 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน อุบลราชธานี 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืน อำเภอโขงเจียม อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอตะการพืชผล และอำเภอดอนมดแดง รวม 12 ตำบล 14 หมู่บ้าน ร้อยเอ็ด 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโพนแล อำเภอเชียงขวัญ รวม 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน มหาสารคาม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดรัง อำเภอนาเชือก อำเภอชื่นชม อำเภอวาปีปทุม อำเภอยางสีสุราช อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอบรบือ รวม 8 ตำบล 8 หมู่บ้าน สุรินทร์ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ และอำเภอรัตนบุรี รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอราษีไศล อำเภอเบญจลักษ์ รวม 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ตราด อำเภอเกาะกูด 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พังงา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอกระปง รวม 16 ตำบล 34 หมู่บ้าน ภูเก็ต อำเภอถลาง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ตรัง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดสำราญ อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ ระนอง อำเภอกระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...