Advertisement

SHARE

ดีเดย์กดปุ่มควบรวมรัฐวิสาหกิจ TOT-CAT จดทะเบียนตั้ง ‘NT’ หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชี้ประชาชนจะได้ใช้บริการโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไทยก้าวสู่ประเทศดิจิทัล ดันมูลค่าสินทรัพย์มากถึง 300,000 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 100%

วันที่ 7 ม.ค.2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT) โดยมีหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการ NT และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ

รมว.ดีอีเอส มั่นใจผลงานควบรวมครั้งประวัติศาสตร์  พร้อมชู NT รับภารกิจหนุนดิจิทัลภาครัฐและดูแลความมั่นคง เชื่อมั่นประเทศลดการลงทุนซ้ำซ้อนและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มชัดเจน

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้  เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ หลังจากการควบรวมเป็น NT จะเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุดมูลค่าสินทรัพย์มากถึง 300,000 ล้านบาท  แบ่งเป็น

  1. เสาโทรคมนาคมกว่า 25,000 ต้นทั่้วประเทศ
  2. เคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปยังทุกทวีป
  3. ถือครองคลื่นความถี่หลักเพื่อให้บริการรวม 6 ย่านมีปริมาณ 600 เมกะเฮิรตซ์
  4. ท่อร้อยสายใต้ดินมีระยะทางรวม 4,600 กิโลเมตร
  5. สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 4 ล้านคอร์กิโลเมตร
  6. Data Center 13 แห่งทั่วประเทศ
  7. ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เข้าถึงจากทุกประเทศในโลก

ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพในประเทศเพื่อเข้าถึงโลกดิจิทัลทุกพื้นที่ ที่สำคัญ NT จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 เป็นประเทศดิจิทัลอย่างแข็งแกร่งและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าเอกชนทั้งรายใหญ่  SMEs และ ระดับ Startup ด้วย

“NT จะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G  และดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร และคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวมบิ๊กดาต้าผ่าน 5G ที่ประมูลได้ ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

สำหรับการควบรวมครั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT  ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ

โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 100%

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด TOT และ CAT ยังให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป นิติบุคคล และส่วนงานราชการ ตามเดิม แต่ในแง่นิติบุคคล การออกหนังสือราชการ ที่อยู่ทางกฎหมาย ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้ว ส่วนบริษัท NT ยังไม่มีโลโก้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเว็บไซต์ NTPLC.co.th และ เพจ Facebook NTPLC

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...