Advertisement

SHARE

วันที่ 2 ก.ค. วันที่สองการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายณัฐพงษ์  ส.ส. เขตบางแค พรรคก้าวไกล ขึ้นอภิปรายในประเด็นรัฐบาลดิจิทัลที่แฝงผลประโยชน์เอื้อนายทุน และเสนอการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อทุกคน โดยยกข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 63 ที่รัฐบาลยังไม่ได้นำไปพิจารณา หรือปรับปรุงต่อ อาทิ การขอไฟล์ข้อมูลที่ล่าช้า การไม่สามารถจัดประชุมกรรมาธิการออนไลน์ได้ ระบบปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมที่โบราณและล่าช้า พร้อมเน้นว่าหากรัฐบาลยังจัดงบประมาณดิจิทัลอยู่เหมือนเดิม ก็เรียกได้ว่าเป็นงบประมาณคงรูปที่สิ้นหวังเพราะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็หนีไม่พ้นประชาชน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดากระทรวง ถึงร้อยละ 18.5 แต่แท้จริงแล้วงบที่จัดสรรไปนั้นเป็นงบประมาณก้อนเก่าที่นำมาโปะกับก้อนใหม่ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ารัฐบาลเพิ่มงบจริงเพียง 1.4 พันล้าน โดย 1.2 พันล้านจาก 1.4 พันล้าน เป็นการลงทุนไปกับ digital hub ซึ่งเป็นการลากสายเคเบิลไป digital park ของ EEC แต่ไม่มีเอกชนใดเข้ามาร่วมสนับสนุนเลย ทำให้รัฐต้องเพิ่มเงื่อนไขและข้อเสนอให้กับนักลงทุน ในทางกลับกันประชาชนในประเทศราวร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เหตุใดรัฐจะต้องนำเม็ดเงินไปลงทุนเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่าง ASEAN digital hub จึงชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจงใจจัดสรรงบประมาณเพื่อเอื้อนายทุน

ตรงกันข้ามก้าวไกลเสนอให้ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หรือ digital platform ได้แก่ หนึ่ง digital ID บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่สามารถยืนยันข้อมูลบุคคลได้บนโลกดิจิทัล ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดการแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า ช่วยยกระดับเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล สอง open data ที่เป็นสาธารณะ เครื่องสามารถอ่านข้อมูลได้ แปลงสภาพข้อมูลสาธารณะที่ล่องลอย กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนสามารถร่วมกันเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และสาม open government แพลตฟอร์มดิจิทัลที่โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจการใช้งบประมาณ (participatory budgeting) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่าที่กล่าวมาข้างต้น ลงทุนด้วยภาษีคนไทยเพียงแค่ 20 บาท แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว ต่างจากการจัดสรรงบประมาณคงรูปของภาครัฐ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...