Advertisement

SHARE

โฆษกรัฐบาล แจง ยังไม่มีการพิจารณาเก็บภาษีรถที่มีอายุเกิน 10 ปี ย้ำเป็นข้อเสนอของเอกชน รัฐบาลไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับประชาชน

วันที่ 12 ธ.ค.2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเก็บภาษีรถยนต์เก่า เป็นเพียงข้อเสนอดังกล่าวมาจากภาคเอกชนซึ่งต้องมีการศึกษาในหลายๆ ส่วน กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการเก็บภาษีรถที่มีอายุเกิน 10 ปี ทางรัฐบาลยังไม่มีการพิจารณา ก่อนที่จะมีมาตรการใดๆ ยังต้องนำมาหารือแนวทางและผลกระทบอย่างรอบด้าน

ปัจจุบันยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราเท่าเดิมโดยแบ่งประเภท 1) จัดเก็บตามกระบอกสูบ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 2) จัดเก็บเป็นรายคัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 3) จัดเก็บตามน้ำหนักได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้เจ้าของรถที่ใช้มานานทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย ตามมาตรฐาน เพื่อลดการสร้างฝุ่นมลพิษทางอากาศหรือปล่อยควันดำ บรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 มากกว่า และก่อนที่จะดำเนินมาตรการใดๆ รัฐบาลพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญต้องไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ก.พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง มีผลบังคับ 10 ธ.ค.นี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...