Advertisement

SHARE

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชน ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค เอ็นที ในการสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยไม่คิดค่าดาต้าเมื่อประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ

โดยสำนักงาน กสทช. ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (เน็ตบ้าน) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ดังนี้

  1. กรณีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) หรือเน็ตบ้าน ผู้ประกอบการฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) โดยปรับเพิ่มความเร็วขึ้นไม่ต่ำกว่า 100/100 Mbps สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในโครงข่ายไฟเบอร์ และเพิ่มความเร็วให้เต็มขีดความสามารถของอุปกรณ์นั้นๆ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ เช่น xDSL
  2. กรณีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband )ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการออกแพ็กเกจเสริมในการสนับสนุนการ Work From Home อยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม จึงมีความร่วมมือในการออกแพ็กเกจเสริมพิเศษ ในราคา 79 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ใช้งานได้ 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน (Unlimited Data) ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Work From Home ต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams 365, ZOOM (ค่าบริการไม่รวมค่า license ในการใช้งานแอปพลิเคชัน)

โดยได้กำชับให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้มีประสิทธิภาพในช่วงที่ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเฉพาะเรื่องโครงข่ายในการรองรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ของรัฐบาล และเตรียมระบบรองรับ OTP ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ของโครงการด้วย

และในส่วนของโรงพยาบาลภาคสนาม สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสนับสนุนการติดตั้ง Internet WiFi และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เตรียมรองรับการปฏิบัติงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ และการใช้บริการ ณ โรงพยาบาลภาคสนามที่จังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประชาชนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถามข้อมูลจาก กสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 0-2670-8888

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...