Advertisement

SHARE

สรุปศบค. ผ่อนปรน 6 กิจการ – กิจกรรม เป็นเฟสแรก เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 โดยยังคงมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เฟสแรกทั้ง “6 กิจการ – กิจกรรม” ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ศบค.จะออกคู่มือกลางให้ ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดจะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางได้แต่ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานกลาง

กิจการ-กิจกรรมที่คลายล็อก เปิด 3 พ.ค. 

1.ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย

2.ร้านจำหน่ายอาหาร (นอกห้าง) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม ขนาดไม่เกิน 2 คูหา นั่งในร้านได้ ร้านอาหารริมทาง

3. กิจการค้าปลีก-ส่ง

-ซุปเปอร์มาร์เก็ต

-ร้านสะดวกซื้อบริเวณที่พื้นที่นั่ง/ยืนรับประทน

-รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค

-ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน

-ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

4. กีฬา สันทนาการ

-กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก

-สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกาย

โดยไม่ให้เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน

ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน

กอล์ฟ และสนามซ้อม

5. ร้านตัดผมเฉพาะตัด สระ ไดร์ผม

6.ร้านตัดขนสัตว์

สิ่งที่ศบค.ยังคงตรึงมาตรการเดิม

-เคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 22.00 – 04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร

-ควบคุมการเข้า-ออกราชอาณาจักร ทางบก, อากาศ, น้ำ คงมาตรการ state quarantine

-จำกัดการเข้า-ออกสายการบินระหว่างประเทศ

-กรณีสายการบินในประเทศ ยังไม่ผ่อนปรนเพราะจำกัดการ เดินทางข้ามจังหวัด แต่สายการบิน ที่จะเปิดต้องทำตามมาตรฐานกลาง

-ทำงานที่บ้านอย่างน้อย 50 %

-เข้มงวดไม่ให้ประชาชนทำกิจกรรม

-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกออล์ (ห้ามขายสุรา) รอจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

“ห้างสรรพสินค้า” รอผลประเมินจากการคลายล็อกเฟสแรก

นายทศพร สิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ศบค.แบ่งการพิจารณาให้เปิดกิจการและกิจกรรม ออกเป็น 4 ระยะ โดยให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย จะเปิดในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ส่วนกิจการและกิจกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยงมาก คนอยู่แออัดมีโอกาสสัมผัส เช่น จัดคอนเสิร์ต สนามมวย สนามฟุตบอล เราจะเก็บไว้ในระยะที่ 4 ส่วนที่เหลือในระยะที่ 2 หรือ ระยะที่ 3 ซึ่งจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับตัวแปร คือ 1. ถ้า 14 วันหลังจากคลายล็อกกิจการและกิจกรรมเฟสแรกเปิดออกมาแล้ว ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยยะสำคัญ หรือเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย เราจะมีความมั่นใจในการที่จะต่อไปในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ซึ่งจะต้องมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้น

“เราได้มีการเตรียมการ ห้างร้านที่จะเปิดในระยะถัดไป ก็จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตเข้ามา ทางราชการ ท้องถิ่นก็จะมีการอนุมัติ และจะให้คิวอาร์โค้ดไปติดที่หน้าร้าน ที่แสดงว่าเป็นร้านปลอดภัย ประชาชนจะไปใช้บริการก็ใช้มือถือสแกน สำหรับคนที่ใช้ไม่ได้ ทางร้านก็จะช่วยคีย์ข้อมูลต่างๆ ให้…ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย หัวใจสำคัญคือระยะที่ 1 ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร  แล้วจะไประยะที่ 2 ได้ ห้างร้าน  สถานประกอบการเหล่านั้นจะต้องมีความพร้อม เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกโจทย์ได้เลยทุกห้างร้านเตรียมจัดร้านตัวเอง จัดห้างตัวเองไว้เตรียมตัวระยะที่ 2 ถ้าระยะที่ 1 เรียบร้อยก็จะก้าวไประยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อ” เลขาธิการ สศช.

ยังไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า เหล้ายังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้คน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคจึงเกิดข้อกำหนด ห้ามจำหน่ายถึง 30 เม.ย.63 ต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้ยึดตามคำสั่งของผู้อำนายการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งได้ออกข้อสั่งการว่า การสั่งการใดที่มีผลถึง 30 เม.ย.63 ให้ดำเนินการต่อไป จนถึง 31 พ.ค. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น มหาดไทยก็จะดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งว่า ไม่ให้ขายเหล้าใช่หรือไม่ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวยืนยันว่า ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย จนกว่าจะสิ้นสุดการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีการขายเหล้าในตอนนี้

ร้านชาบู ปิ้งย่างเปิดได้แต่ต้องแยกหม้อ
นายกลินทร์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าไทย อธิบายเพิ่มเติมว่า ระยะที่ 1 หาบเร่ แผงลอย เสื้อผ้า อาหาร เปิดให้ขายได้ทั้งหมดแต่ว่าแต่ละร้านต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร คนขาย-คนซื้อ ต้องใส่หน้ากากอนามัย และให้ดีคือมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้วย ส่วนการไปเป็นครอบครัวต้องทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้นช่วงนี้ควรต้องซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน กรณีของร้านอาหารทั่วไปที่อนุญาตให้เปิดขาย ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 คูหา ร้านอาหารใหญ่ๆ ก็ยังไม่เปิด ส่วนร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศ ควรมีเครื่องดูดอากาศและทำตามคู่มือกลาง ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ายังไม่เปิด
ผู้สื่อข่าวถามเรื่องร้านสุกี้ ชาบู นายกลินทร์ กล่าวว่า เปิดได้แต่ลำบาก ก็กินคนเดียว หม้อเล็กหน่อย แยกหม้อ ซึ่งกรณีของชาบูต้องเป็นร้านอาหารทั่วไปขนาดไม่เกิน 2 คูหา อย่างไรก็ตามช่วงแรก ร้านเล็กๆ อาจยังไม่มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ใช้การสอบถามสุขภาพ ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้า สำหรับกรณีซุปเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นจะมีกติกาชัดเจน การเข้าไปในซุปเปอร์เก็ตต้องใส่หน้ากากอนามันหรือหน้ากากผ้า และมีการเว้นระยะในช่วงจ่ายเงิน ขณะที่ ร้านค้าในถนนคนเดิน ต้องมีการตั้งร้านเว้นระยะห่าง อย่างไรก็ตามหากกิจการใดไม่ปฏิบัติตามจะมีข้อตักเตือน
“บินในประเทศ” ทำได้แต่ต้องปฏิบัติตตามมาตรการ
พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่าการเดินทางในประเทศที่จริงยังไม่ผ่อนปรนมากนักแต่ไม่ถึงห้าม แต่จำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด การขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เช่น ทำความสะอาดห้องโดยสาร สวมหน้ากากอนามัย ไม่เสิร์ฟอาหาร ส่วนการรับคนไทยกลับประเทศ เรายินดีที่อำนวยความสะดวกแต่ต้องจำกัดจำนวนในลักษณะที่ควบคุมด้านสุขภาพได้
สธ. ย้ำยังไม่เลิก Work From Home
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หน่วยงานเอกชนยังไม่เลิก Work From Home พยายามหลีกเลี่ยงการออกมาสู่ที่ชุมชน การใช้รถสาธารณะ ถ้าดำเนินการได้หลังจากคลายล็อกเฟสแรก 14 วัน จำนวนผู้ป่วยไม่น่าเพิ่มเกิน 20-30 คน ซึ่งอยู่ในจำนวนนี้จะสามารถดำเนินการเปิดในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ได้ โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้ 7 คน คือผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ
LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...