Advertisement

SHARE

OR เปิดรายละเอียดการจองซื้อหุ้น IPO 18 ม.ค.นี้ เคาะที่หุ้นละ 16-18 บาท รายย่อยจองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยรายละเอียดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ประชาชน (IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16- 18 บาท จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อย 595.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมประมาณ 41,7600 – 46,980 ล้านบาท (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน)  โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 3 ก.พ.นี้

โดยการจองซื้อทั้งหมดและเอกสารการจองซื้อจะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ PTTOR (www.pttor.com) วันจันทร์ที่ 18 ม.ค.2564

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อวันที่ 24 ม.ค.2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โดยชำระเงินผ่าน Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่รับเอกสารจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์ สามารถทำผ่านระบบ Online

ส่วน ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ปตท. (PTT) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น สัดส่วนการจองซื้อ 95.1977 : 1 ราคาเบื้องต้นคือ 16- 18 บาทต่อหุ้น โดยราคาสุดท้าย (Final Price) จะประกาศผ่าน website PTTOR ภายใน 9.00 น. ของ 3 ก.พ.2564 และสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. (Pre-emptive rights) วันที่ 25-28 ม.ค.2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นปตท.จองซื้อและตรวจสอบผลการจัดสรรการจองผ่านระบบOnline www.kasikornbank.com/kmyinvest

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...