{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 workpointTODAY คือหนึ่งสำนักข่าวออนไลน์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล สื่อด้านภัยพิบัติยอดเยี่ยม หรือ Outstanding Award on Disaster and Environmental Journalist ที่มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สื่อออนไลน์ที่อุทิศตนเพื่อการรายงานข่าวด้านภัยพิบัติ ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ

workpointTODAY ได้พูดคุยกับ นายสุรชัย ปานน้อย Executive Producer สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์สื่อสารด้านภัยพิบัติ ว่าศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติหน้าที่หลักคือ การพัฒนาคน งาน และสร้างเครือข่ายเพื่อนสื่อมวลชนที่สนใจทำงานด้านภัยพิบัติ และยังทำงานร่วมกันกับนักวิชาการ และยังประสานงานร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนด้วย ซึ่งการจัดมอบรางวัลนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชน ของคนที่รายงานข่าวภัยพิบัติ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง และงานมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก อยากให้รางวัลเกียรติยศนี้เป็นความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจให้คนทำงาน โดยจะแยกรางวัลเป็น 2 ส่วนคือ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ด้วยการกวาดสายตาไปทั้งอุตสาหกรรมสื่อและมีที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการ ทั้งหมด 16 คน มาร่วมคัดกรอง เป็นคณะกรรมการคัดเลือก

“เหตุผลหลักๆ ที่คณะกรรมการให้รางวัลยอดเยี่ยมกับทีม workpointTODAY ระบุว่า มีความโดดเด่น ความลึกในด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเข้าถึงประชาชน นำเสนออย่าบต่อเนื่อง เชื่อมจากระดับนโยบาย มาถึงประชาชน และมีทางออกว่าใครที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องความรวดเร็วในการรายงาน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญมาก เพราะสามารถสื่อสารได้รวดเร็ว จะเห็นว่า เร็ว เผยแพร่ไปแล้วคนเข้าถึง มีคุณค่า แก้ปัญหาได้จริง รับมือได้ทันที” นายสุรชัย กล่าว

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ปีนี้จะมีทั้งข่าวน้ำท่วม ภัยแล้ง วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่เรายังหาทางแก้ไม่ได้ เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เป็นผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาพลาสติกในทะเลจากการทิ้งขยะของมนุษย์ที่ทำให้สัตว์ทะเลตายจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้แหล่งน้ำจืดลดน้อยลง รวมไปทั้ง โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ทำให้เราได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศในการรับมือกับวิกฤต

ด้าน นายประเชิญ คนเทศ ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายและภูมิปัญญาภาคประชาชน ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวว่า ความโดดเด่นของ workpointTODAY คือการนำเสนอเข้าใจง่าย เรียงลำดับเรื่องได้ดี เข้าใจง่ายเนื้อหาที่สื่อสารมีคุณค่าต่อผู้รับสารในยุคดิจิทัล ที่มีลักษณะไม่ต้องการรับสารครั้งละมากๆ แต่เท่าที่ตรวจสอบดู ทำให้เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาสั้นๆ ทันสมัย ตรงประเด็น ทันเหตุการณ์ เป็นงานเชิงคุณภาพ พอพูดถึงงานเชิงคุณภาพ มีประโยชน์ ต่อผู้รับสาร และได้คุยกับทีมงานพบว่าเป็นทีมที่มีไฟ มีพลังในการทำงานสื่อสารสูง อยากให้คงพลังนี้ไว้ เป็นการสร้างความตระหนักที่ไม่ตระหนก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...