Advertisement

SHARE

บริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ และ B2B Marketplace ชั้นนำของเมืองไทยและอาเซียน โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ Managing Director และ บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฟินเทคผู้เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อ SMEs โดย คุณวรกร สิริจินดา Co-Founder ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ Supply Chain Finance บริการปล่อยสินเชื่อทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายหรือซัพพลายเออร์บนระบบจัดซื้อของพันธวณิช เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลบนระบบของพันธวณิชในการขอสินเชื่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททางการเงินชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ขายและซัพพลายเออร์ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนองค์กรธุรกิจในขนาดกลางและรายย่อย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ฟินเทค สตาร์ทอัป (Fin Tech Startup) มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะขยายธุรกิจไปประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต Crowd Funding Platform จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวรกร สิริจินดา ผู้ร่วมก่อตั้งอินเวสทรี ประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของอินเวสทรีเป็นตัวกลางในการ “จับคู่ ระหว่าง SMEs ที่ต้องการเงินทุนกับนักลงทุน” เนื่องจากมองเห็นความยุ่งยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ที่มีข้อจำกัดเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีคุณภาพ จนต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูง ส่งผลต้นทุนธุรกิจสูงตามไปด้วย ซึ่งธุรกิจของอินเวสทรี คือ การเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุน รวมถึงทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอกู้ และบริหารจัดการการกู้ยืมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินกู้

“เมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้ขาดสภาพคล่อง ก็จะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจุบันกิจการประเภท SMEs คิดเป็น 95% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย และมีการจ้างงานกว่า 50% ของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอยู่ เราจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของ SMEs ในการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแหล่งเงินทุน ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวกลางให้คนนำเงินออมมาลงทุน เพิ่มโอกาสทางรายได้และอิสรภาพในด้านการลงทุน โดยผู้ขอกู้สามารถกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก”

สำหรับบริการ Supply Chain Finance หรือสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเพื่อคู่ค้าของพันธวณิช คือ การที่สถาบันการเงินเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดยเจ้าของธุรกิจสามารถนำใบ Invoice ไปขายในอัตราลดให้กับสถาบันการเงิน และรับเงินสดไปหมุนเวียนธุรกิจได้ทันที การเลือกยื่นขอสินเชื่อ Supply Chain Finance กับทางพันธวณิชนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ยื่นเอกสารสำหรับขอกู้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาปล่อยกู้ สามารถทราบผลการยื่นขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลา 3 วันทำการ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...