Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

‘วันนอร์’ ชิงปิดประชุมรัฐสภา เลื่อนถกแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 หลังไม่ได้ข้อยุติ กรณีเสนอญัตติด่วนทบทวนมติรัฐสภา วันที่ 19 ก.ค. ประเด็นเสนอชื่อ ‘พิธา’ ซ้ำ

ในการประชุมร่วมรัฐสภา วันนี้ (4 ส.ค. 66) กำหนดเริ่มเวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณา เรื่องด่วน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา272 การตัดอำนาจ สว.เลือกนายกรัฐมนตรี ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดประชุมยังไม่สามารถเปิดประชุมได้ เพราะไม่ครบองค์ประชุม

จนกระทั่งเวลา 09.35 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุม ได้แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุม 239 คน จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 747 คน ซึ่งยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม จึงทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้ แต่จะรอสมาชิกก่อน

เวลา 10.10 น. สส.วิโรจน์ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นขอปรึกษาหารือกับประธานรัฐสภา ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลจุดเซ็นชื่อของ สว. ช่วยอำนวยความสะดวกให้คล่องตัว ห่วง “ไม่มีปากกา” หรือไม่ ขอมาแล้วขอให้เข้าห้องประชุม พร้อมอุทานเมื่อหันไปดูจำนวน สว. ที่มาแสดงตนเข้ามาประชุมแล้ว “ว้าย 49 ท่าน”

อย่างไรก็ตาม สส.ของพรรคก้าวไกล ได้ผัดกันลุกขึ้นขอให้รอสมาชิกมาเข้าร่วมการประชุมก่อน นายรังสิมันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอญัตติด่วนทันที เพื่อขอให้รัฐสภาทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซ้ำในการดำรงนายกรัฐมนตรี ภายหลังมีประเด็นร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้รับรองญัตติครบถ้วน

แต่มีผู้ทักท้วงว่าประธานยังไม่ได้เปิดการประชุม กระทั่งเวลา 10.39 น. นายวันมูหะมัดนอร์ ได้เปิดการประชุมและแจ้งว่ามีสมาชิกเข้าประชุม 519 คน ครบองค์ประชุม และนายรังสิมันต์ได้เสนอญัตติดังกล่าวอีกครั้ง

ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ บอกว่า ขอให้รอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 16 ส.ค.นี้ก่อน ถ้าเดินหน้าต่อ อาจไปขัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูด แต่นายรังสิมันต์ ได้แย้งว่า การร้องไปยังศาล เป็นอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่การเสนอญัตติของตนมีผู้รับรองถูกต้อง เมื่อเสนอญัตติถูกต้อง ก็ต้องพิจารณาญัตตินี้ก่อน ให้ที่ประชุมพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงมติที่ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ แต่นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวยืนยันว่า ให้รอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อน เพราะเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลต้องรอ

ขณะที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ญัตติที่นายรังสิมันต์ ได้เสนอไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีและการเสนอญัตตินี้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาความคลุมเครือที่เกิดขึ้น ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ญัตติที่เสนอนี้ดำเนินการถูกต้อง เมื่อยังมีข้อสงสัย สภาฯต้องวินิจฉัย ไม่ใช่เรื่องเสียหาย มติสภาที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่จะไปกลบได้คือ มติสภาที่ใหญ่กว่า

นายรังสิมันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในความเป็นมนุษย์อาจมีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้มีผลผูกพันจะเป็นความเด็ดขาดตลอดไป สมควรที่รัฐสภาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามนายวันมูหะมัดนอร์ พยายามเดินหน้าเข้าสู่วาระประชุมตามปกติต่อไป แต่นายรังสิมันต์ ก็ไม่ยอม ทำให้เกิดการถกเถียงกันในที่ประชุม

โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการประชุมรัฐสภา เข้าสู่วาระประชุม แต่มีผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา มีกระบวนการเสนอญัตติชอบด้วยข้อบังคับ ประธานฯไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับพิจารณาญัตติด่วน ขั้นตอนต่อไป สภาฯต้องพิจารณาจะให้ความเห็นชอบญัตติด่วนหรือไม่ ทำให้นายสมชาย แสวงการ สว.กล่าวว่า การเสนอญัตติด่วนใหม่ให้ทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาวันที่ 19ก.ค.นั้น เห็นว่าเป็นญัตติไม่ชอบ จึงขอเสนอญัตติคัดค้านญัตติของนายรังสิมันต์ ซึ่งปรากฎว่า มีผู้รับรองญัตติครบถ้วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม นายวันมูหะมัดนอร์ ได้พยายามวินิจฉัยตัดสินไม่ให้มีการเสนอญัตติด่วนใดๆ แทรกเข้ามา และขอให้เดินหน้าประชุมตามวาระปกติ ก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายถกเถียงกันระหว่าง สส.ก้าวไกล กับ สว. เสียเวลานานกว่า 30 นาที

โดยนายนายรังสิมันต์ อภิปรายตอกย้ำการเสนอญัตติให้ทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 19 ก.ค. มีความถูกต้องตามข้อบังคับ ควรเดินหน้าพิจารณาญัตตินี้ อาจจะไม่ต้องใช้เวลาพิจารณายาว จะยืนยันตามมติเดิมหรือเปลี่ยนมติใหม่ให้เป็นอำนาจของรัฐสภา

ขณะที่ นายประพันธุ์ คูณมี สว. อภิปรายว่า การเสนอญัตติเพื่อลบล้างมติรัฐสภานั้น ทำไม่ได้ ไม่ควรรับญัตติทบทวน เพราะเป็นญัตติไม่ชอบ หากรับจะถือว่า รัฐสภากระทำผิด ไม่สมควร กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหตุเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับพิจารณา

“ส่วนกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องที่มีผู้ไปร้องเรียนนั้นยังมีปัญหาในทางข้อกฎหมาย ซึ่งผมไม่อยากจะฟันธงเลยครับว่าอาจารย์ที่ไปลงชื่อนั้น ควรจะเลิกสอนกฎหมายไปได้เลยครับ ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าไม่มีอำนาจ …ขอถอนครับ ถ้าหากว่าเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม”

จนในที่สุดนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า “ขอใช้อำนาจประธานรัฐสภาวินิจฉัย ให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้” และสั่งปิดการประชุมทันที ในเวลา 11.27น. โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงของ สส. ที่ขออภิปรายต่อ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า