Advertisement

SHARE

“ชวน” นำคณะตรวจความพร้อมห้องประชุมจันทรา สั่งเสริมเก้าอี้อีก 150 ที่นั่ง ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวแทนหอประชุม TOT ระบุ ไม่มั่นใจว่าค่าเช่าถูกกว่าค่าไฟที่ห้องประชุมจันทราหรือไม่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทั้ง 2 คน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ นายศุภชัย สมเจริญรองประธานวุฒิสภา เดินตรวจสอบพื้นที่อาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย โดยเฉพาะห้องประชุมจันทรา ซึ่งเป็นห้องประชุมวุฒิสภา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว

นายชวน เปิดเผยว่า ห้องประชุมจันทราเป็นห้องประชุมของวุฒิสภา แต่ได้วางแผนไว้ว่า หากมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องลงคะแนน ก็จะใช้เป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว แต่มีปัญหาว่าที่นั่งในห้องประชุมมีเพียง 350 ที่นั่งจึงต้องเพิ่มจำนวนให้ครบ 500 ที่นั่งสำหรับ ส.ส. หากเรียบร้อยก็จะใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว โดยไม่ต้องเช่าหอประชุมใหญ่ทีโอที

“จากการทดลองเครื่องลงคะแนนในที่นั่งถาวรไม่มีปัญหา แต่ก็ต้องตรวจสอบหลังจากที่มีการเอาที่นั่งชั่วคราวมาติดตั้งอีกครั้ง ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาต้องใช้ที่นั่งถึง 750 ที่นั่ง ห้องประชุมจันทรอาจจะไม่พร้อมในการรองรับ” นายชวน กล่าว และว่า ไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าหอประชุม TOT จะถูกกว่าการใช้ห้องประชุมจันทราหรือไม่ เพราะห้องกว้างค่าไฟแพง

นายชวน กล่าวว่า สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง น่าจะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้อาจจะช้ากว่าปกติ อาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแจ้งไว้ล่วงหน้าว่า อาจต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะสมัยประชุมจะปิดในช่วงสิ้นเดือนกันยายน และเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน

หน้าจอมอนิเตอร์

ปุ่มให้สมาชิกกดโหวต

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...