Advertisement

SHARE

สรุปนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 

วันที่ 25 มีนาคม เวลาประมาณ 14.39 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป และยกระดับศูนย์โควิด-19 เดิมเป็นหน่วยงานพิเศษ “ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศอฉ.โควิด-19)”

แต่งตั้ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าฯ ด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าฯ ด้านการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าฯ ด้านการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นหัวหน้าฯ ด้านความมั่นคง การปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติงานของทหารและตำรวจ

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนจะเป็นผู้รายงานสถานการณ์กับประชาชน หรือผู้ที่ตนมอบหมายให้เท่านั้น โดยการแถลงข่าวจากนี้จะมีวันละ 1 ครั้ง จากแหล่งเดียวเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชน ใช้ข้อมูลในการแถลงข่าวเป็นหลัก แทนการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน

พร้อมเตือนกลุ่มคนที่ฉวยโอกาส บนความทุกข์ร้อนของประชาชน อย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ จะเอาผิดผู้ละเมิดกฎหมายโดยไม่ปราณี การใช้กฎหมายจะเข้มงวดมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ได้มีการอ่านประกาศ 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผล 26 มีนาคม-26 เมษายน 2563 โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน 3 จว.ชายแดนใต้ ให้คงบังคับใช้ต่อไปคู่กัน
2. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง พร้อมทั้งระบุว่า เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะมีการโอนกฎหมายบางฉบับจากอำนาจของรัฐมนตรีแต่ มาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่าที่จำเป็น จะมีการออกข้อกำหนด เช่นการ ห้ามเข้าออกสถานที่, ห้ามหรือเข้าออกนอกราชอาณาจักร, ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด, ควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...