Advertisement

SHARE

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ ยังน่าห่วง กรมควบคุมมลพิษ เผย พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 7–70 ไมโครกรัม/ลูกบากศ์เมตร มีเกินมาตรฐาน 2 สถานี ได้แก่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ยะลา เตือนประชาชนสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และงดกิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้ (19 ก.ย.62) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 7–70 ไมโครกรัม/ลูกบากศ์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีเกินมาตรฐาน 2 สถานี ได้แก่ ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบค่าสูง 70 มคก./ลบ.ม. และอําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบค่าสูง 58 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน และเมื่อพิจารณาข้อมูลรายชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ พบว่าฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงทําให้ค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีแนวโน้มสูงขึ้น

จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

นายประลอง กล่าวว่า สถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-20 ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนในพื้นที่สุมาตรา และกาลิมันตัน จาก 579 จุด ลดลงเหลืออยู่ 288 จุด และในวันที่วันที่ 18 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นที่ 589 จุด ทั้งนี้ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไม่พบจุดความร้อนการแจ้งเตือนและรับมือสถานการณ์

โดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างให้อยู่ในระดับที่ 3 (จุดความร้อนเกิน 250 จุด ต่อเนื่อง 2 วัน ขึ้นไป และมีกลุ่มควันหนาแน่น สภาพอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมซึ่งสามารถพัดกลุ่มควันเข้าประเทศสมาชิก) โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชิกรายงานการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ เพื่อสํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะสรุปผลในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนเป็นประจําทุกวัน

ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานงานสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้รับการยืนยันว่าอาเซียนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตาม SOP ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) ซึ่งอยู่บนหลักการ ประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาจะต้องแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอื่นๆและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai และข้อมูลจุดความร้อน http://asmc.asean.org/home/

ขณะที่  ดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ที่จากเว็บไซต์ Airvisaul.com เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (19 ก.ย.) ระบุว่า จังหวัดสงขลา ค่า AQI อยู่ที่ 162 ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ที่ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ อ.เบตง จ.สงขลา ค่า AQI อยู่ที่ 173 ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ที่ 98.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในประเทศ  ส่วน อ.เมือง จังหวัดยะลา ติดอันดับ 3 คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในประเทศ ค่า AQI อยู่ที่ 153 ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ที่ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...