Advertisement

SHARE

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายตำรวจฉบับแก้ไข แบ่งสายงานใหม่ให้เติบโตตามสายชัดเจน การเลื่อนยศมีหลักเกณฑ์ชัดให้ใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด ให้มีทั้งคณะกรรมการตำรวจร้องทุกข์ และอีกคณะรับเรื่องชาวบ้านร้องเรียนตำรวจ

วันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ที่มีเนื้อหาในเรื่องการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งตามขั้นตอนหลังนี้จะต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภา เพราะเป็นเรื่องของการปฏิรู

สำหรับเนื้อหาสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เช่น มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญ 3 ประการ คือ 1. แก้ไขเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยมีการแบ่งสายงานเพื่อให้ข้าราชการ ตำรวจในแต่ละสายงานสามารถเจริญเติบโตตามสายงานที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ สายงานบริหาร,สายงานอำนวยการและสนับสนุน, สายงานสอบสวน, สายงานป้องกันและปราบปราม และสายงานวิชาชีพเฉพาะ

มีการระบุชัดเจนว่าในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน รวมทั้ง สายงานวิชาชีพเฉพาะจะเป็นตำรวจที่ไม่มียศ

นอกจากนี้มีกำหนดกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนยศให้ชัดเจน โดยใช้หลักอาวุโส, ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ รวมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

2.ปรับปรุงระบบคณะกรรมการ ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ให้มีเพียง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ กำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ และให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการกำหนดระบบคุณธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการ กรณีเกิดจากผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง ขณะเดียวกันให้มี คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ เพื่อเป็นกลไกสำหรับประชาชน ในการร้องเรียนการปฏิบัติที่ไม่ชอบของข้าราชการตำรวจ

3.การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงการจัดระเบียบราชการใหม่ จากเดิมแบ่งเป็น สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการ ให้เป็น ระดับกองบังคับการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจ เพื่อให้บริการประชาชนและใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น

ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ โดยการให้เงินอุดหนุนแก่สถานีตำรวจ ร่วมกันจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของประชาชน และจัดตั้ง กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

น.ส.ไตรสุลี กล่าวว่า เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของวงการตำรวจ ซึ่งยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับแต่ยังไม่ได้เข้า ครม. คือ เรื่องการปฏิรูปการสอบสวนคดีอาญาแก้ไขในส่วนของคดีอาญา เช่น จากต้องแจ้งความในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ต่อไปจะสามารถแจ้งความในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทางตำรวจจะประสานงานทางออนไลน์กันเอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...