Advertisement

SHARE

ตำรวจเตือนผู้จะออกมาชุมนุมให้ศึกษา กรณีศึกษากับกลุ่มแกนนำที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ยืนยันว่า ตำรวจไม่ได้เลือกปฏิบัติ

(พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ /ภาพจากกองสารนิเทศ สตช.)

วันที่ 15 ส.ค. 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.2563 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินนั้น

“เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายตามปกติ โดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้ามาก่อเหตุและการเผชิญหน้ากับกลุ่มที่มีความเห็นต่าง”

รองโฆษก สตช. กล่าวว่า ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคารพกฎกติกา กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 , พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมถึงไปการกระทำอันใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆหรือไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นควรละเว้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากพบการกระทำความผิด อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง ก็คงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตรงไปตรงมา ไม่มีการดำเนินการเป็นสองมาตรฐาน

“เตือนไปยังผู้ที่จะออกมาชุมนุมให้ศึกษา กรณีศึกษากับกลุ่มแกนนำ กลุ่มผู้ชุมนุมในจุดต่างๆ ที่ถูกจับกุมดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เลือกปฏิบัติ โดยเป็นดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมาย ขอเน้นย้ำอย่ากระทำการอันใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทุกฉบับและอย่ากระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิการใช้ชีวิตปกติสุขของผู้อื่น” พ.ต.อ.กฤษณะ ระบุ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...