Advertisement

SHARE

ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมประกอบกับกระบวนการผลิตในช่วงที่ผ่านมามีการตรวจพบการปนเปื้อนเนื้อสุกรกับเนื้อวัว วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านฮาลาล ลงนามความร่วมมือโครงการ ‘การสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล’ เพื่อยกระดับความเชื่อถือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดโลก โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ ‘PORCINE TEST KIT’ หรือชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า อาหารฮาลาล ถือเป็นสินค้าตลาดใหญ่มีผู้บริโภคทั่วโลกที่เป็นชาวมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคน มีศักยภาพในการเติบโตได้อีก จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล เข้าตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น โรงฆ่าสัตว์ ภายในโรงงานและสถานที่ประกอบการ เพื่อยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นางพจชนาถ พัทบุรี นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบของ ม.อ. ได้คิดค้นนวัตกรรม PORCINE TEST KIT หรือ ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์ ใช้เทคนิคลาเทอรัลโฟล เป็นการนำเอาอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรมาต่อเชื่อมกับอนุภาคทองมีขนาดประมาณ 40 นาโนเมตร เพื่อตรวจจับอนุภาคโปรตีนจากสุกรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง หากมีการปนเปื้อนเส้นทดสอบ(T) ทำให้เกิดปฏิกิริยาของแถบสีแดงเข้ม

พร้อมกันนี้สถาบันฮาลาลของ ม.อ. จึงร่วมกับนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหน่วยงานด้านฮาลาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ ‘การสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล’ เพื่อให้การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

สถาบันฮาลาลของ ม.อ. มีเจตนารมย์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล โดยพร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะพัฒนา ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร TEST KIT ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานง่ายและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...