Advertisement

SHARE

ประเด็นการถือครองหุ้นสื่อของนักการเมืองเป็นที่ถกเถียงมาเป็นเวลาร่วมเดือน มีการถกเถียงถึงปรัชญาการใช้กฎหมาย หน้าที่สื่อในการตรวจสอบนักการเมือง ตลอดไปจนบทบาทของสื่อในเวทีการเมือง

ทีมข่าวเวิร์คพอยท์คุยกับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงประเด็นนี้กัน

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...