{{-- --}}
Advertisement

SHARE

นายกฯ ระบุ ตนไม่มีอำนาจสั่งให้ใช้ ม.112 จะใช้กฎหมายไหนเป็นเรื่องของอำนาจตุลาการ รัฐบาลก้าวล่วงไม่ได้

วันที่ 26 พ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ถึงภาพรวมการชุมนุมที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าตนได้กำชับตำรวจให้ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะในที่ชุมนุม และการชุมนุมจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง เพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการจราจร

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกว่า ตนขอให้สื่อให้กำลังใจตำรวจบ้าง ขอให้นำภาพดีของตำรวจมานำเสนอ ไม่เสนอแต่ด้านที่มีความรุนแรง ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีผลกระทบ และตำรวจก็จะไม่ใช้กำลัง หากสื่อโพสต์ภาพอะไรออกไป ก็จะเป็นผลกระทบกับตำรวจ และจะยิ่งสร้างความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้น อาจส่งผลเสียให้ต่างประเทศเข้าใจผิด โดยตนอยากให้คำนึงถึงประเทศและเคารพกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ ส.ศิวรักษ์ ปราศรัยหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวานนี้ ที่ระบุว่ามีการนำมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญากลับมาใช้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการดำเนินคดีตามมาตรา112 เป็นเรื่องของตำรวจและอัยการที่ทำตามหลักฐานข้อมูลและมีขั้นตอน ซึ่งไม่ได้จบแค่นี้ ยังมีกระบวนการทำงานหลายขั้น รวมถึงมีการพิจารณาในชั้นศาล รัฐบาลไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจตุลาการได้ มีอำนาจเพียงสั่งให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และยืนยันว่าตนไม่ได้ใช้มาตรา 112 เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้กฎหมาย ซึ่งก็สามารถใช้ได้หมดทุกตัว เพราะถ้าไม่ใช้กฎหมายก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...