Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ราคายางพารายังคงตกต่ำต่อเนื่อง ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 35 บาท ยางก้นถ้วยกิโลกรัมละ 18-19 บาท จนทำให้กลุ่มองค์กรชาวสวนยางหลายกลุ่มนัดหมายชุมนุมที่แยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. และตั้งเป้าจะชุมนุมจนกว่ารัฐบาลจะหันมาแก้ไขปัญหาราคายาง

ต่อมามีการเคลื่อนขบวนไปที่ที่ทำการพรรคการเมืองทั้งพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อทวงสัญญาที่รับปากว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลราคายางจะมีราคา กก.ละ 60-65 บาท รวมทั้งไปเรียกร้องยังที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ให้ช่วยเหลือด้วย

ประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 ม.ค. วันที่ 4 ของการชุมนุม ในช่วงบ่าย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายังสถานที่ชุมนุม ที่สนามข้างตลาดนัดควนหนองหงส์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุม

นายมนัส บุญพัฒน์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันชาวสวนยางกลุ่มพันธมิตร ได้ยืนยันเสนอข้อเรียกร้อง 4 ประเด็นหลัก ที่เสนอมาก่อนหน้านี้ คือ 1.ให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายยางทุกชนิดในประเทศอย่างเป็นธรรม 2.ให้ชดเชยเงินรายได้ชาวสวนยางตามโครงการ ด้วยสภาพราคาจริงในแต่ละชนิดยาง ไม่อนุมานราคาเพียงเพราะเพื่อสลายสัญญาการหาเสียงทางการเมือง 3.ต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุน อุปกรณ์ การค้ำประกันเครดิต เพื่อพยุงช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ4. ต้องตรวจสอบและเอาผิดต่อพนักงานและข้าราชการเครือข่ายทุกระดับใน กยท.ที่เคยทุจริต กำลังทุจริต ในโครงการต่างๆ

การเจรจายังไม่สามารถหาข้อสรุปใน 2 ข้อเรียกร้องแรกได้เนื่องจากเกินอำนาจหน้าที่ของบอร์ดการยาง แต่ใก็รับที่จะดำเนินการในส่วนที่ทำได้ตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการดุแลเกษตรกรในด้านต่างๆ และการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ ฝ่ายของผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตตามที่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้ชี้ประเด็น นอกจากนั้นยังได้ยื่นข้อเสนอให้ตัวแทนเกษตรกรรายย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ โดยผู้ชุมนุมยังคงยืนยันที่จะชุมนุมต่อไปจนกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเจรจาแก้ไขปัญหากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยตรง

 

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...