{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมดใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลังโควิด-19 ระบาดรุนแรง พร้อมให้อำนาจปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดเพิ่มเติม หากมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่ม

วันที่ 2 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

โดย 28 จังหวัด ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการยังระบุว่า กรณี ศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติม ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจสั่งการสถานศึกษาปิดเรียนเพิ่มเติม พร้อมให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...