Advertisement

SHARE

วันที่ 25 ก.ย. 2563 หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ เรื่องสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ว่า อย่าลืมว่า ส.ว. 250 คน มี 50 คนที่เลือกมาจากประชาชน ส่วนอีก 200 คนแต่งตั้งจากคนที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ ในการทำงานทั้งข้าราชการและเอกชน ต้องฟังเขาบ้างสิ
หลายคนเกิดคำถามขึ้นว่า ส.ว.50 คนที่เลือกมาจากประชาชน มีการเลือกกันไปตอนไหน workpointTODAY พาไปย้อนดู
รัฐธรรมนูญ 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 กำหนดที่มาของ ส.ว.ใน 5 ปีแรก ให้มีจำนวน 200 คน มีที่มา 3 ส่วน
– 6 คน เป็นโดยตำแหน่งคือ กลุ่มผู้นำเหล่าทัพ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และปลัดกระทรวงกลาโหม
– 194 คน มาจากกรรมการสรรหาที่ คสช.แต่งตั้ง เขียนรายชื่อมา 400 คนแล้ว คสช. คัดให้เหลือ 194 คน
– 50 คน มาจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับสมัครบุคคลจาก 10 กลุ่มอาชีพทั่วประเทศ แล้วเลือกกันเองจนเหลือ 200 คน จากนั้น กกต. ส่งรายชื่อทั้ง 200 คน ให้ คสช. เลือกในขั้นตอนสุดท้ายเหลือ 50 คน
จำนวน 50 คนที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุถึงว่ามาจากประชาชน มีการเปิดรับสมัคร ไปเมื่อเดือน ต.ค. 2561 แบ่งวิธีสมัคร 2 แบบ คือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร
จากนั้นเลือกกันเองจากระดับอำเภอ มาเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561
การแบ่งเป็น 10 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย
1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข
4. กลุ่มอาชีพกสิกรรม
5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้าน สิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร
7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์
9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
10. กลุ่มอื่นๆ

ผู้สมัครวุฒิสภา เลือกกันเองในระดับประเทศ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการได้รายชื่อเบื้องต้น 200 คน ก่อนจะให้ คสช.เลือกในขั้นตอนสุดท้ายเหลือ 50 คน มีข้อมูลว่ารวม 1,300 ล้านบาท มาจากงบประมาณของ กกต.เองประมาณ 1,176 ล้านบาท และโดยหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ประมาณ 126 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กกต.ออกมาชี้แจงภายหลังว่าใช้ไปจริง 463.2 ล้านบาท
ทั้งนี้เมื่อพ้น 5 ปี หากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ว.ชุดต่อไป จะเหลือ 200 คนมาจากการสมัครและเลือกกันเองเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 20 กลุ่มอาชีพ โดยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...