Advertisement

SHARE

ส.ว. ชุดล่าสุดที่เพิ่งมีการประกาศชื่อ หลายคนเป็น พี่ชาย-น้องชาย ของรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน บางคนเป็นพี่น้องกับ ส.ส. ที่กำลังจะเข้าไปทำหน้าที่ในสภา ในขณะที่อีกหลายคนมีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ

ในส่วนของรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน พบว่าน้องชายและพี่ชายของทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ ทั้ง 3 คน ได้เป็น ส.ว. กันหมด ประกอบด้วย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์, พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายของ พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ด้านความมั่นคง, พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม น้องชายของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ด้านกฎหมาย และนายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ

ในส่วนของ ส.ว. ที่มีน้องชายเป็น ส.ส. ประกอบไปด้วย นางจิรดา สงฆ์ประชา พี่สาวของนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส. เขต 2 จ.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ ส่วนอีกคนที่มีน้องชายเป็น ส.ส. เช่นกันคือ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ พี่สาวของนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์

นอกจากนี้ ส.ว. บางคน ยังเป็นพี่น้องกับผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐที่สอบตกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วย ได้แก่ นางสาวภัทรา วรามิตร น้องสาวของนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 กาฬสินธุ์ พรรคพลังประชารัฐ, นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล พี่ชายของนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 25 พรรคพลังประชารัฐ และนายอมร นิลเปรม พี่ชายของนายอดุลย์ นิลเปรม ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 อุบลราชธานี พรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้ในบรรดา ส.ว. 250 คน ไม่ได้มีแต่เพียงญาติ-พี่-น้อง ของผู้มีอำนาจในขณะนี้เท่านั้น เพราะจากรายชื่อ 250 ส.ว. ที่ประกาศออกมา ยังพบว่ามีชื่อเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 ของ พล.อ.ประวิตรจำนวน 5 คน และเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างน้อย 21 คนด้วย

โดยวันนี้ (15 พ.ค.) ในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กระทรวงกลาโหม ในประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 (ตท.6) ที่ได้เป็น ส.ว. โดย พล.อ.ประวิตร ระบุว่ามีเพื่อน ตท.6 ได้เป็น ส.ว. แค่ 2-3 คนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรายชื่อ ส.ว. ทั้ง 250 คน พบว่ามีรายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น ตท.6 ของ พล.อ.ประวิตร ทั้งสิ้น 5 คน ที่ได้เป็น ส.ว. ได้แก่ พลเอก นพดล อินทปัญญา, พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์, พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย และ พลเอก อู้ด เบื้องบน

ในส่วนของเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 หรือ ตท.12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น พบว่ามีเพื่อน ตท.12 อย่างน้อย 21 คนที่ได้เป็น ส.ว. ได้แก่ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์, พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ, พลเอก ประสาท สุขเกษตร, พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร, พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์, พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ, พลเอก โปฎก บุนนาค, พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์, พลเอก ดนัย มีชูเวท, พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร, พลเรือเอก นพดล โชคระดา, พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ, พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์, พลโท อำพน ชูประทุม, ร้อยเอก ประยุทธ์ เสาวคนธ์, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร, พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ, พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร, พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...