Advertisement

SHARE

หน่วยงานผู้ควบคุมกฎของจีนตอบรับนโยบายจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ด้วยการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและการลงทุนมากขึ้น

วันที่ 18 ต.ค. 2563 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานการปรับเปลี่ยนกฎของเมืองเซินเจิ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission – NDRC) เกี่ยวกับตลาดการเงิน การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเศรษฐกิจ และการดึงดูดแรงงานฝีมือ อีกทั้งยังเป็นการให้อำนาจปกครองตนเองเพิ่มขึ้น

ตามรายงานระบุว่าเซินเจิ้นจะเปิดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง สร้างระบบปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่เน้นทางด้านดิจิทัล ยกเลิกข้อห้ามต่างชาติเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรคมนามคม ปรับกระบวนการออกวีซ่าให้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการให้อำนาจรัฐวิสาหกิจในการตัดสินใจได้เองมากขึ้นตามกลไกการตลาด เป็นต้น

เมืองเซินเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน มีพรมแดนทางใต้ติดกับฮ่องกง เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง หัวเว่ย (Huawei) และ เทนเซนต์ (Tencent) ก่อนหน้านี้เคยมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงมากกว่า 10% มาตลอดหลายปี จนกระทั่งมาลดลงในช่วงปี 2556 เป็นต้นมา ทำให้ทางรัฐบาลกำลังมองหาหนทางที่จะผลักดันเมืองนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและเทคโนโลยี (Tech and Financial Hub)

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเพิ่งกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเซินเจิ้น เมื่อวันพูธที่ผ่านมา ถึงการให้อำนาจปกครองตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการปฏิรูปและแก้ปัญหาต่างชาติซึ่งเกิดจากกระบวนการที่ล่าช้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...