Advertisement

SHARE

ผู้นำฉลาดชาติพ้นภัย กรณีศึกษาไต้หวัน ประเทศที่ชนะไวรัส ด้วยความสามารถของรัฐบาล ทำให้ทั่วโลกยกย่อง ว่า “ไต้หวัน” คือประเทศที่ปลอดภัยจากโคโรน่าไวรัสมากที่สุด ทั้งๆที่อยู่ห่างจากจีนต้นตอของโรคแค่ไม่กี่กิโลเมตร

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...