Advertisement

SHARE

วันที่ 13 ก.พ.63 สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ได้อนุมัติให้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพจำนวน 2,600 นาย เข้าปฏิบัติภารกิจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในเมืองอู่ฮั่น โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะช่วยงานรักษาผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันผลในโรงพยาบาลไท่คัง ถงจี้ (Taikang Tongji Hospital) และโรงพยาบาลแม่และเด็กในหูเป่ย โดยมีโรงพยาบาลหั่วเสินซานเป็นต้นแบบ

โดยโรงพยาบาลข้างต้นทั้งสองแห่ง ซึ่งมีเตียงผู้ป่วยตามแผน 860 และ 700 หลังตามลำดับ ประกอบด้วยหอผู้ป่วยทางคลินิก แผนกต่างๆ สำหรับควบคุม, ตรวจสอบ, วินิจฉัยพิเศษ, วินิจฉัยทางรังสี, อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ปลอดเชื้อ, ข้อมูล และวิศวกรรมการแพทย์ โดยบุคลากรการแพทย์จำนวน 1,400 คน จะเดินทางถึงเมืองอู่ฮั่นในวันนี้และเริ่มปฏิบัติภารกิจรักษาผู้ป่วยทันที ปัจจุบันกองทัพและกองกำลังต่างๆ ของจีนได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ 3 ชุด รวม 4,000 คน ลงพื้นที่อู่ฮั่นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

 

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...