Advertisement

SHARE

สิงคโปร์ประเมินเศรษฐกิจปี 2563 ถดถอย 5.8% หนักสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ได้รับเอกราชเป็นต้นมา ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์จะกลับเป็นเหมือนก่อนโควิด-19 ได้ต้นปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2564 เว็บไซต์ CNA สื่อสิงคโปร์ รายงานว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี 2563 ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 ถดถอยลงไปถึง 5.8% ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2544 ที่เศรษฐกิจสิงคโปร์เข้าสู่ภาวะถดถอย และเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงหนักที่สุด นับตั้งแต่สิงคโปร์ได้เอกราชเป็นต้นมา

เศรษฐกิจที่ถดถอยในสิงคโปร์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดพรมแดนและจำกัดการเดินทางมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเดือนเมษายนที่รัฐบาลสิงคโปร์บังคับใช้มาตรการเซอร์กิต เบรกเกอร์ (circuit breaker) สั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์คาดว่า เศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปีนี้ แต่จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมอัดฉีดเงินช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะกลับมาในระดับเทียบเท่าก่อนโควิด-19 อีกครั้งในช่วงต้นปี 2565

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...