{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 10 พ.ค.63 รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รายใหม่จำนวนถึง 876 ราย ในวันนี้ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสิงคโปร์อยู่ที่ 23,336 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อในรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในหอพักแรงงานชาวต่างชาติ ส่วนอีก 3 ราย เป็นผู้อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ถาวร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในสิงคโปร์ปัจจุบัน ส่งผลให้สิงคโปร์เป็นชาติที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 23,336 ราย เสียชีวิต 20 ราย และรักษาหายแล้วจำนวน 2,296 ราย ด้วยกัน โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติคือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจากหอที่พักอาศัยมีสภาพแออัดและไม่เอื้อต่อการเว้นระยะห่างทางสังคม

 

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...