Advertisement

SHARE

โควิด-19 คือวายร้ายที่ไม่ได้โจมตีแค่เรื่องสุขภาพ หากแต่ในภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ล้วนได้รับผลกระทบกันเป็นระลอกคลื่น คนทุกระดับได้รับความเดือดร้อน หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง หลายคนต้องตกงาน และเป็นแบบนี้ทั่วไปทั้งโลก

ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นจะไม่พ้นธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ต่างก็กำลังเผชิญกับภาวะวิฤกตอันใหญ่หลวง

แรงบันดาลใจและหนทางแห่งการร่วมกันคิดหาทางออก เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย หรือแม้แต่แนวโน้มตลาดงานในอนาคตจึงเป็นอีกหนึ่งประตูแห่งแสงสว่างสำหรับวิกฤติในครั้งนี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาออนไลน์ระดับโลกขึ้น นั่นคืองาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” หัวข้อ “The future of work through exponential technologies and pandemic management”

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการผนึกเทคโนโลยีแบบทันสมัยไร้ขีดจำกัดเข้ากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นำทางความคิด นักสร้างสรรค์ และนักปฏิบัติระดับโลก จากซิลิคอนแวลเลย์ อาทิ

  • Steve Leonard, CEO ของ Singularity University
  • Dr. Daniel Kraft, Chair ของ Singularity University
  • Dr. Sonny Kohli จาก Singularity University ประเทศแคนาดา
  • John Hagel Former Co-Chairman ของ Center for the Edge – Deloitte
  • Stacey Ferreira, CEO ของ Forge

ที่จะมาร่วมพูดคุยแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยได้พลิกโฉมด้วยโซลูชันต่างๆ ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการทั่วโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของงานในโลกอนาคต เรียนรู้อาชีพที่สำคัญในโลกอนาคต และการอยู่รอดหลังสถานการณ์โควิด-19

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง SingularityU Thailand กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม SingularityU Thailand Summit ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา อยากผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การเติบโต และก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ เราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทาย จากสถานการณ์ที่ได้ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งส่งผลกระทบไปในทุกๆ ภาคส่วน

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คนไทยกว่า 8.4 ล้านคนจะว่างงาน แต่ปัญหาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเหล่านั้น เรายังเห็นโอกาสความเป็นไปได้รออยู่ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของการจัดงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ซึ่งเราจะรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้นำด้านนวัตกรรมทั่วโลก ที่จะโคจรมาพบกันอีกครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในด้านงานในโลกอนาคต และการรับมือกับสถานการณ์โลกระบาดในครั้งนี้”

ทางด้าน ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เห็นและเรียนรู้จากการเกิดขึ้นของโควิด-19 คือ พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป ที่ต่างก็หันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น

“หลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไป ภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนรูปแบบการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราจะได้เห็น New Normal ใหม่ๆ เกิดขึ้น จะเห็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่าง ซึ่งขณะนี้ SCB เอง ก็ให้พนักงานทำงานในแบบ Work From Anywhere และด้วยบทบาทองค์กรของ SCB 10X ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน ผ่านการสร้างสรรค์ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SCB 10X จึงร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติ จากวิทยากร และนักคิดระดับโลกมาช่วยเหลือ และผลักดันสังคมไทยที่กำลังประสบความท้าทาย ให้พร้อมรับมือกับงานในโลกอนาคต”

และอีกหนึ่งองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานสัมมนาในครั้งนี้ ก็คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าวว่า

“ดีป้า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือและส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีอันไร้ขีดจำกัด นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ และสามารถต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เป็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้ทุกคน ในทุกๆ อุตสาหกรรมเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ด้านดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ซึ่งสำหรับงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมได้ ตลอดจนสามารถเป็นทางออกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งประคับประคอง หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้”

ดร.ณัฐพล ยังได้กล่าวส่งท้ายด้วยว่า อย่างน้อยท่ามกลางความมืด คุณก็ไม่ต้องเดินคนเดียว”

ร่วมเติมไฟฝันและแรงบันดาลใจกับงานสัมมนาออนไลน์ระดับโลกครั้งนี้กันได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 23 กันยายนนี้ เวลา 09.00 – 18.00 . ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/คน ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.singularityuthailandsummit.org

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...