Advertisement

SHARE

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อ ชี้แจงเรื่อง ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อเป็นอย่างมาก ทำให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์ศิริบัญชาในราคาที่สูงเกินราคาตามที่ระบุไว้บนฉลาก ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางออนไลน์และตามร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านขายยา

ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำของบุคคลที่เห็นแก่ได้ บนความเดือดร้อนของประชาชน บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และทางบริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเร่งการผลิตสินค้าเพื่อส่งให้แก่เครือข่ายร้านขายยาซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายหลักอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริโภคทุกท่านหลีกเลี่ยงการสนับสนุนสินค้าโก่งราคา เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดนี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...