Advertisement

SHARE

โฆษกกทม. เผย พื้นที่กรุงเทพฯ ไม่มีการจัดเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรต ต้นเหตุระเบิดในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน แต่มีก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีทีมดูแลตรวจสอบการจัดเก็บสารอันตรายอย่างต่อเนื่อง

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงข้อกังวลใจหลังเกิดเหตุการณ์สารแอมโมเนียมไนเตรจำนวนมหาศาลเป็นต้นเหตุระเบิดครั้งรุนแรง ในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ส.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน บาดเจ็บกว่า 4,000 คน นับแสนชีวิตต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยว่า “ก่อนอื่นเลยครับ ผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ไม่มีสารแอมโมเนียมไนเตรต ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในพื้นที่กทม. แต่หากถามว่า มีสารเคมีตัวอื่นที่ก่อให้เกิดระเบิดได้มีหรือไม่ คำตอบคือ มีนะครับ เช่น ก๊าซหุงต้ม ครับ

กทม. มีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการการจัดเก็บ การผลิตและการสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย เกือบ 5,000 ราย โดยมีมาตรการป้องเหตุลักษณะนี้ล่วงหน้า คือ กทม. มีทีมทั้งในระดับท้องที่ คือ เขต และ ส่วนกลาง ที่สำนักอนามัย กทม. เข้าตรวจสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้จัดการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสถานประกอบการมีแผนรองรับ

ในส่วนของกทม. มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เตรียมพร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบไว้แล้ว มีฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีในทุกหน่วยงานของกทม. ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การมีสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตเสี่ยงมีภัยและผิดกฎหมาย มีบทลงโทษด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...