Advertisement

SHARE

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 63,642 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของเป้าหมาย โดยพบว่า การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย นำส่งรายได้สูงสุด 18,301 ล้านบาท

วันนี้ (18 พ.ย.62) นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 63,642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 58,094 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายทั้งปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 188,880 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2563

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้

  1. การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท
  2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท
  3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 8,191ล้านบาท
  4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท
  5. ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท

รวมทั้งหมด 50,733 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินในช่วงเดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการดำเนินการแบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนกิจการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการดีขึ้น โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...