Advertisement

SHARE

 

วันที่ 8 พ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วง โควิด-19 ว่า กรณีการเพิ่มเวลาพักระหว่างภาคเรียน ได้มีการหารือและกำหนดให้แต่ละภาคการศึกษา มีช่วงพักโดย ภาคเรียนที่ 1/2563 มีช่วงพักจำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน

ในส่วนของวันเรียนที่ขาดไป ภาคเรียนที่ 1 ขาดไป 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 ขาดไป 12 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชยเพื่อให้ผู้ดรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายณัฏฐพล ออกแถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563 ประเด็นสำคัญคือ พื้นที่ที่ปลอดภัยจะให้ไปโรงเรียนได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online ส่วนกำหนดการเปิดเทอมยืนยันวันที่ 1 ก.ค. 63

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอให้ไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ส่วนภาคเรียนที่ 2 ให้ปิดเทอม 15 วัน เท่ากับต้องเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ ก.ค. 63-เม.ย.64 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติ โดยหากโรงเรียนใดให้มีวันหยุดปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ต้องจัดให้เรียนในวันหยุดแทน

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...