{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ เข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้ยืนยันให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง และการออกกฎฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. กลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เรียกร้องเสรีภาพในเส้นผมของนักเรียน เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยื่นหนังสือขอให้ยืนยันว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนออกระเบียบกระทรวงจะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน เรียกร้องให้สถานศึกษาออกระเบียบใหม่ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563 โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ระหว่างที่ยื่นหนังสือ มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตัดผมนักเรียนหญิง

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรื่องการบังคับตัดผมนักเรียนที่สยามสแควร์ สร้างความสนใจต่อผู้ผ่านไปผ่านมา โดยกลุ่มฯยืนยันว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าพบตัวแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือปัญหาเรื่องนี้ และได้เดินทางไปมอบหนังสือข้อกังวลเรื่องทรงผมนักเรียนแก่กมธ.การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ #เลิกบังคับหรือจับตัด วันที่ 27 มิถุนายน 2563

โดยการยื่นหนังสือแก่นายประเสริฐ บุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ สำนักข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า ปลัดศธ.ยืนยัน “ทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 63 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงฯ จะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง”

กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับทรงผมฉบับใหม่แก่โรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 แต่หลังเกิดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้ นักเรียนพากันติด #เลิกบังคับหรือจับตัด เนื่องจากกังวลว่าเมื่อเปิดเทอมจะต้องเจอกับบรรยากาศการบังคับใช้กฎทรงผมแบบเดิม

 รมว.กระทรวงศึกษาธิการ :  “อยากให้นักเรียนมีส่วนร่วม

workpointTODAY ต่อสายถามความคิดเห็นนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“ผมยืนยันว่าอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว “เพียงแต่ว่าการตัดสินใจสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจของทางผู้อำนวยการโรงเรียน ตราบใดที่ไม่ได้เข้มงวดจนนักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยผมคิดว่าไม่ถูกต้อง ก็อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมตรงนั้น”

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาว และไม่อนุญาตให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกกฎ เมื่อแจ้งไปที่เขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่มีการดำเนินการ ณัฎฐพลกล่าวว่าจะมีการสื่อสารย้ำอีกครั้ง

“เดี๋ยวผมจะสื่อสารไปที่เขตพื้นที่ให้รับข้อคิดเห็นของนักเรียน ข้อเป็นห่วง หรือข้อร้องเรียนของนักเรียนเพื่อทำให้การอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอยู่ได้อย่างมีความสุข ผมเข้าใจบางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็คงต้องพูดคุยกัน … ไม่อยากให้เป็นประเด็นที่พูดกันไม่รู้เรื่อง”

นอกจากนี้ ณัฎฐพลชี้ว่าระเบียบนี้อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ก็จริงแต่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจว่าความยาวเท่าใดเรียกว่ายาว

“ทางกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มีการปรับในเรื่องของการไว้ทรงผมจากเดิม ส่วนในเรื่องของการรักษาระเบียบวินัยของแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเขาก็มีความคิดเห็นที่อาจจะเข้มงวดในเรื่องต่าง ๆ สมมติว่าเวลาเราพูดผมยาว เขาอาจจะบอกแค่รองทรง”

ระเบียบกระทรวงเปิดช่องให้โรงเรียนกำหนดรายละเอียดเอง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ออกมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ระบุว่านักเรียนชายจะไว้ผมยาวได้แต่ต้องไม่เลยตีนผม ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้แต่ต้องรวบผม ทั้งหมดต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย โดยห้ามดัดผม ย้อมสี ไว้หนวดหรือเครา หรือตัดแต่งทรงผมเป็นสัญลักษณ์หรือลวดลาย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ดีได้ให้อำนาจแต่ละโรงเรียนในการออกรายละเอียดกฎได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบดังกล่าวและ “ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น”

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...