Advertisement

SHARE

จ.ตาก ออกกฎใหม่ รถสินค้าจากเมียนมาเข้าไทยให้มาได้แค่ ‘คนเดียว’ ป้องกันการลับลอบเข้าเมือง คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 2 ก.ย. 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตากได้อนุญาตให้รถยนต์ 4 ล้อ และรถยนต์ 6 ล้อ และรถบรรทุกพ่วงต่างๆที่ทางจังหวัดตากผ่อนปรนให้มารับส่งสินค้าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีคนขับรถยนต์กับผู้ติดตาม รวมทั้งหมด 2 คนได้ ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ขณะนี้ได้มีคำสั่งใหม่ คือให้รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ลดจำนวนคนเหลือเพียงคนเดียว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เนื่องจากมีการฉวยโอกาสลักลอบนำคนเข้า-ออก ผิดกฏหมาย และไม่เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ยกเว้นรถขนาดใหญ่ ที่เป็นรถพ่วง เพราะมีความจำเป็นต้องผู้ติดตาม

สำหรับการอนุญาตให้รถยนต์ไทย และเมียนมาเข้าออกนั้น ทางจังหวัดตากได้อนุญาติช่องทางเข้า-ออกไว้เพียงช่องทางเดียวคือ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย -เมียนมา แห่งที่ 2 ( ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี ) บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...