{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 7 ส.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ ขอปรับขึ้นค่าโดยสาร, การขอยกเลิกใช้แท็กซี่ OK ที่มีการเก็บค่าใช้ระบบจากผู้ขับขี่รายเดือนคนละ 350 บาท, การขอขยายอายุจดทะเบียนจาก 9 เป็น 12 ปี และขอขึ้นค่าเซอร์ชาร์จและค่าขนสัมภาระของแท็กซี่ที่วิ่งในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ในส่วนค่าโดยสารที่เก็บตามมิเตอร์ จะยังคงไว้ที่ 35 บาท จากที่ขอมา 40 บาท แต่ให้ปรับขึ้นสำหรับค่าโดยสาร กม.ที่ 1-10 จาก กม.ละ 6 บาท เป็น 6.50 บาท แต่ กม.ที่ 10 – 80 กม. เก็บอัตราเดิม กรณีรถติดเกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ปรับขึ้นจากนาทีละ 2 บาทเป็น 3 บาท   ส่วนค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่สุวรรณภูมิ ให้ปรับจาก 50 บาท เป็น 70 บาท , ค่าขนสัมภาระ ความกว้าง 26 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่ใบที่ 3 เป็นต้นไปใบละ 20 บาท

“การปรับราคาค่าโดยสารจะมีผลภายในระเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้ภาครัฐ”

ส่วนแอพพลิเคชั่นใหม่ทดแทนแท็กซี่ OK ซึ่งมีค่าดำเนินการเข้าสู่ระบบกว่า 30,000 บาท และต้องจ่ายเดือนละ 350 บาทต่อคัน นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาแอพฯ ภายใน 1 เดือน หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องผู้ประกอบการแท็กซี่ VIP ที่มีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น แต่วันนี้จะอนุมัติให้บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียน เพื่อให้บริการแท็กซี่ VIP ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาคุณภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...